Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

RTU Studentu zinātniskā konference

RTU Studentu zinātniskā konference

Kā katru gadu aprīlī RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē (MTAF) tika rīkota studentu zinātniski tehniskā konference, kas pirmo reizi notika attālināti, 61. RTU Studentu zinātniskā konference. 2020. gada 23. aprīlī MTAF studenti varēja iepazīstināt visus interesentus ar saviem veiktajiem pētījumiem divās sekcijās «Ražošanas tehnoloģija» un «Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība». Atsaucība bija liela. Ziņoja visu studiju līmeņu studenti - no bakalauriem līdz doktoriem. 

_