Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Starptautiskā zinātniskā konference «Nulles vīzija ilgtspējīgai ceļu satiksmes drošībai Baltijas jūras reģionā»

Starptautiskā zinātniskā konference «Nulles vīzija ilgtspējīgai ceļu satiksmes drošībai Baltijas jūras reģionā»

Konference notika tiešsaistē, 2020. gada 2.- 3. decembrī. 

Ar prieku paziņojam, ka konferencē piedalījās daudzi izcili starptautiski ceļu satiksmes drošības eksperti un Nulles vīzijas politikas līderi.

Izcili plenārsesiju ziņotāji deva būtisku ieguldījumu veiksmīgām konferencēm Viļņā 2018 un Tallinā 2019 un tagad arī Rīgas tiešsaistes konferencē.

Esam pārliecināti, ka Rīgas 2020. gada konference sniegs būtisku ieguldījumu ceļu satiksmes drošības uzlabošanā.

Vairāk informācijas konferences mājaslapā.