Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Konferences un semināri

Konferences un semināri

61. RTU Studentu zinātniskā konference

Kā katru gadu aprīlī RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē (MTAF) tika rīkota studentu zinātniski tehniskā konference, kas šogad pirmo reizi notika attālināti. 23. aprīlī MTAF studenti varēja iepazīstināt visus interesentus ar saviem veiktajiem pētījumiem divās sekcijās «Ražošanas tehnoloģija» un «Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība». Atsaucība bija liela. Ziņoja visu studiju līmeņu studenti - no bakalauriem līdz doktoriem.

Ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskā zinātniskā konference

No 2018. gada 10. līdz 12. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 59. starptautiskā zinātniskā konference.

Rīgas Tehniskās universitātes 58. starptautiskā zinātniskā konferences darbs noritēja visās RTU fakultātēs pavisam 17 sekcijās, aptverot RTU pētniecības jomas. Konferencē piedalijās vairāk kā 700 autoru, kas prezentēja Latvijas un pasaules zinātnes aktuālās tēmas, problēmas un sasniegumus.

Lasīt vairāk rtu.lv/starptautiska-zinatniska-konference

_