Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

Pieaugošais pieprasījums pēc modernām un kompleksām rūpnieciskām iekārtām, darbgaldiem, robotikas un datorkontrolētiem procesiem prasa augsti kvalificētus tehnologus to izstrādei, ražošanai, lietošanai un atbalstam.

Speciālisti mašīnbūvē ir profesionāļi, kuri izprot spēka un enerģijas pārnesi, kā arī mehānisma kustības principus.

Studiju programma «Inženiertehnoloģijas, mehānika un mašīnbūve» sniedz dziļu izpratni par mehānikas pamatelementiem. Turklāt tajā liels uzsvars likts uz analītisko inženierzinātni un tehniskajiem pamatiem, kam nepieciešama spēja pielietot matemātiskās pamatprasmes.

Pirmo divu gadu laikā studenti apgūst pamatizglītības studiju kursus: matemātiku, fiziku, ķīmiju, datorzinātni, materiālzinātni, teorētisko mehāniko, materiālu stiprību u.c.

Trešais gads ietver tādus specializētus kursus kā: mehānikas skaitliskā analīze, mašīnu dinamika un izturība, procesu vadības metodes un instrumenti, cieta un deformējama ķermeņa mehānika.

Bakalaura studiju programmas apraksts

Teorētisko aprēķinu un datorprogrammu apgūtās prasmes palīdz atrisināt problēmas mehānikas un laboratorijas eksperimentos, radot stabilu pamatu turpmākai karjerai rūpniecībā vai tālākām studijām maģistrantūras programmā.

Maģistrantūras studiju programmas apraksts