Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Industriālais dizains

Industriālais dizains

Studiju programma nodrošina studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas industriālā dizaina jomā. Studiju gaitā ir pievērsta uzmanība mākslinieciski rūpnieciskiem izstrādājumiem, kā arī ņemts vērā videi draudzīgu materiālu izmantošanas iespējas. Mašīnbūvniecības un aparātbūves nozaru dizaineri produktiem piešķirs arī estētikas, funkcionalitātes un ergonomikas īpašības.

Studiju programma ir izstrādāta un galvenokārt tiek realizēta Industriālā dizaina katedrā.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas industriālā dizaina jomā, iegūstot bakalaura profesionālo grādu industriālajā dizainā. Pievērst uzmanību mākslinieciski rūpnieciskiem izstrādājumiem, kā arī ņemt vērā videi draudzīgu materiālu izmantošanas iespējas. Produktiem piešķirt arī estētikas, funkcionalitātes un ergonomikas īpašības.
Sagatavot konkurētspējīgus speciālistus mašīnbūvniecības un citu inženierzinātņu jomu darba tirgū, kuri spēs iekļauties dažādu specialitāšu projektētāju darba grupās, vadīt tās, vai arī strādāt kā pašnodarbinātiem speciālistiem.

Šeit var uzzināt vairāk par studiju programmu.