Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Industriālais dizains

Industriālais dizains

Studiju programma nodrošina studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas industriālā dizaina jomā. Studiju gaitā ir pievērsta uzmanība mākslinieciski rūpnieciskiem izstrādājumiem, kā arī ņemts vērā videi draudzīgu materiālu izmantošanas iespējas. Mašīnbūvniecības un aparātbūves nozaru dizaineri produktiem piešķirs arī estētikas, funkcionalitātes un ergonomikas īpašības.

Studiju programma ir izstrādāta un galvenokārt tiek realizēta Industriālā dizaina katedrā.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas industriālā dizaina jomā, iegūstot bakalaura profesionālo grādu industriālajā dizainā. Pievērst uzmanību mākslinieciski rūpnieciskiem izstrādājumiem, kā arī ņemt vērā videi draudzīgu materiālu izmantošanas iespējas. Produktiem piešķirt arī estētikas, funkcionalitātes un ergonomikas īpašības.
Sagatavot konkurētspējīgus speciālistus mašīnbūvniecības un citu inženierzinātņu jomu darba tirgū, kuri spēs iekļauties dažādu specialitāšu projektētāju darba grupās, vadīt tās, vai arī strādāt kā pašnodarbinātiem speciālistiem.

Šeit var uzzināt vairāk par studiju programmu.

2020./2021. m. g.  Industriālā dizaina programmu absolvēja pirmie studenti, iegūstot profesionālā bakalaura grādu industriālajā dizainā ar industriālā dizaina inženiera kvalifikāciju. 
Studentu diplomdarbu tēmas ir no studentu prakses vietām vai pašu apzinātām problēmsituācijām, kuras padziļināti tika pētītas un risinātas no potenciālo lietotāju un profesionāļu puses, veikta tirgū pieejamo alternatīvu izpēte, kā rezultātā tika radīti risinājumi, kas atrisina galvenās patērētāju vajadzības. Gala rezultātā tika radīti produkta prototipi ar to izmaksu aprēķiniem.


Diāna Ivaškeviča Paceļamu un nolaižamu aizkaru sistēma
Kristīne Miķelsone Pretkājinieku mīnas mulāžas izveide militāro mācību nolūkiem
Angelina Ovčiņnikova Nošu lapu šķirstīšanas ierīce
Dāvis Petrovics Ugunsdrošības ierīces pilnveide cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
Kaspars Tuņa Daudzfunkcionāls spēļu laukums bērniem ar kustību traucējumiem