Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Ražošanas tehnoloģija

Ražošanas tehnoloģija

Programma sniedz padziļinātas teorētiskās zināšanas, attīsta pētniecības iemaņas un sagatavo augsta līmeņa speciālistus ražošanas un mašīnzinību nozarēs, kā arī sagatavo studējošos doktora studijām.

Mērķis

Maģistra akadēmiskās studiju programmas mērķis ir sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas, attīstīt pētniecības iemaņas un sagatavot augsta līmeņa speciālistus inženierzinātņu grupas ražošanas un mašīnzinību nozarēs, kā arī veikt studējošo sagatavošanu tālākām doktora līmeņa studijām.

Šīs studiju programmas uzdevumi ir:

  • Sniegt padziļinātas zināšanas fundamentālajos priekšmetos, kā arī ražošanas tehnoloģijai un mašīnbūvei atbilstošos speciālos priekšmetos;
  • Iepazīstināt studentus ar pētnieciskā darba iemaņām un metodēm;
  • Iemācīt studentiem prasmi pielietot datu apstrādes un analīzes metodes;
  • Attīstīt studentiem spēju pamatot, noformēt un aizstāvēt pētniecisko darbu.

uzzināt vairāk

Karjera

Beidzot studijas, absolventi var turpināt studijas doktorantūrā, vai strādāt uzņēmumos, par vadošiem speciālistiem, piemēram uzņēmumos, kuros veic mašīnbūves izstrādājumu un metālu konstrukciju, mehānisko iekārtu un tehnisko ierīču, izstrādājumu datorizētu projektēšanu, izgatavošanu, piestrādi, apkalpošanu un remontu.

Studiju programma tiek realizēta Mehānikas un mašīnbūves institūta Mašīnbūves un mehatronikas katedrā.