Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Mehatronika

Mehatronika

Mehatronika apvieno trīs nozares – mehāniku, elektroniku un datortehniku. Mehatronikas inženieri ir nodarbināti uzņēmumos, kuros tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas lietošanu. Viņu darbs saistīts ar sarežģītām tehnoloģiskajām mašīnām, piemēram, robotiem, to tehnoloģiskā procesa automatizācijas algoritmu izstrādi, uzturēšanu un uzlabošanu.

Mērķis un uzdevumi

Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt praktiskai izmantošanai derīgu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu, mašīnu zinātnes nozarei nepieciešamu izglītību. Tādejādi, noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju mehatronikas inženierim adaptēties darba tirgū un īstenot iegūtās zināšanas mašīnbūves, enerģētikas, automātikas, datortehnikas jomās. Iegūtās zināšanas dod iespēju izstrādāt mehatronikas iekārtas, veikt to darbības uzraudzību, vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu un datorspeciālistu darba grupu, kas veic mehatronikas sistēmu projektēšanu.

 

Lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijās un projektu izstrādes laikā paredzēts apgūt fundamentālo zinātņu pamatus, vispārizglītojošos humanitāros, sociālos un vides priekšmetus, profilam atbilstošos teorētiskos, tehniskos un ekonomiskos priekšmetus, kas nepieciešami praktisko uzdevumu, risināšanai, kā arī attīsta prasmes veikt zinātnisko darbību.

uzzināt vairāk

Karjera

Inženieris mehatronikā strādā tautsaimniecības nozarēs, kurās tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas pielietošanu. Inženieris mehatronikā spēj:

  • izstrādāt mehatronikas iekārtas;
  • vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu, elektroniku un datorspeciālistu darba grupu mehatronikas sistēmu projektēšanai;
  • veikt mehatronikas iekārtu darbības uzraudzību;
  • veikt mehatronikas iekārtu komplektēšanas uzdevumus.

Studiju programma tiek realizēta Mehānikas un mašīnbūves institūta Mašīnbūves un mehatronikas katedrā.