Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē iespējams studēt šādās maģistra līmeņa studiju programmās:

Maģistra akadēmiskās studijas:

Maģistra profesionālās studijas: