Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmiskās studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 17 € 1 950 - -
Ražošanas tehnoloģija 12 € 1 950 € 1 200 -
Maģistra profesionālās studijas:
Automobiļu transports 16 € 1 950 - -
Aviācijas transports 25 € 1 950 - -
Dzelzceļa elektrosistēmas 9 € 1 950 € 1 200 -
Dzelzceļa transports 15 € 1 950 € 1 200 -
Medicīnas inženierija un fizika 15 € 1 950 - -
Nanoinženierija 9 € 1 950 - -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 13 € 1 950 € 1 200 -
Transporta sistēmu inženierija 25 € 1 950 - -
_