Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Kāpēc studēt mašīnzinības, transportu un aeronautiku?

Kāpēc studēt mašīnzinības, transportu un aeronautiku?

Mainoties varai un valsts iekārtai vecākajai Latvijas augstskolai – Rīgas Tehniskajai universitātei – un tās vecākajai  – Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei (MTAF) – vairākkārt ir nācies mainīt nosaukumus. Taču laika gaitā nemainīgi augsta ir palikusi augstskolas piedāvātā izglītības kvalitāte.

MTAF sagatavotie speciālisti ir pieprasīti mašīnu un mehānismu projektēšanas un pētniecības iestādēs, pasažieru, kravu, sauszemes un gaisa transporta, autopārvadājumu un loģistikas uzņēmumos, kravu ekspedīcijas firmās, sauszemes un gaisa transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, profesionālās un augstākās izglītības iestādēs, metālapstrādes, mašīnbūves, kokrūpniecības, pārtikas rūpniecības un citu ražošanas nozaru uzņēmumos, medicīnas iestādēs, termoelektrostacijās, koģenerācijas stacijās, siltumapgādes sistēmu projektēšanas uzņēmumos.

Ikviena MTAF pārstāvētā studiju nozare ir būtiskas Latvijas tālākās tautsaimniecības stabilizācijas un attīstības sastāvdaļa.

MTAF ir bagāta:

  • ar zinātnes tradīcijām no 19.gadsimta līdz mūsdienām;
  • ar sagatavotiem augstas raudzes profesionāļiem un valsts sabiedriskajiem darbiniekiem;
  • ar aktīvu studentiju, kuras devīze ir: «Daba nemīl tukšumu – mehi to aizpildīs!».

«Augstskolā iegūtā izglītība veidos pamatu Jūsu turpmākajām dzīves un darba gaitām, jūsu profesionālajai izaugsmei un karjerai. Ielāgojiet arī, ka pavadītie studiju gadi dzīvē ir īpašs laiks – protiet to novērtēt. Lai visiem izdodas būt radošiem un neatstāt «tukšumus» tur, kur var rast brīnišķīgu piepildījumu!» RTU MTAF dekāns profesors Ēriks Geriņš

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē studentiem tiek piedāvātas plašas studiju iespējas, interesēm un spējām atbilstošos līmeņos – bakalaura, maģistra vai doktora programmās. Pamatstudiju programmās var iegūt bakalaura profesionālo grādu un otrā līmeņa augstākās izglītības (inženiera) kvalifikāciju vai bakalaura akadēmisko grādu. Turpinot studijas, ir iegūstams maģistra grāds vai inženiera kvalifikācija. Dažās programmās iespējamas pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās augstākās izglītības studijas. Tiek piedāvātas pilna laika klātienes (dienas) studijas, kurās ir pieejamas budžeta vietas, un nepilna laika neklātienes studijas (studijas tikai par maksu). Pamatstudijas dažās programmās iespējams uzsākt arī RTU reģionālajos centros – Daugavpiilī, Liepajā, Ventspilī and Cēsīs.