Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Doktora līmeņa studijas

Doktora līmeņa studijas

RTU ir akreditētas 20 doktora studiju programmas inženierzinātņu, dabaszinātņu, arhitektūras, sociālo un pakalpojumu zinātņu nozarēs.

Doktora studijas veido teorētiskie kursi atbilstoši studiju plānam un zinātniskais darbs. Doktora studijas noslēdz ar promocijas darba aizstāvēšanu.

Pilna laika doktora studiju ilgums ir četri gadi. Nepilna laika doktora studiju ilgums ir pieci gadi. Doktora studijas notiek 11 mēnešus gadā saskaņā ar doktora studiju grafiku akadēmiskajam gadam. Visu doktora studiju programmu apjoms ir 192 kredītpunkti.

Studiju programmas rtu.lv/doktora-studiju-programmas.

_