Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Bakalaura līmeņa studijas

Studiju programma Budžeta vietas 2020./2021. studiju gadā Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 32 € 1 350 - -
Bakalaura profesionālās studijas:
Automobiļu transports 50 € 1 350 - -
Aviācijas transports 70 € 1 350 - -
Dzelzceļa inženierija 35 € 1 400 - -
Industriālais dizains 20 € 1 350 - -
Mašīnu un aparātu būvniecība 30 € 1 350 - -
Medicīnas inženierija un fizika 40 € 1 350 - -
Mehatronika 30 € 1 350 - -
Siltumenerģētika un siltumtehnika 16 € 1 350 - -
Transporta sistēmu inženierija 36 € 1 350 - -