Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Bakalaura līmeņa studijas

Bakalaura līmeņa studijas

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē iespējams studēt šādās bakalaura līmeņa studiju programmās:

Bakalaura akadēmiskās studijas:

Bakalaura profesionālās studijas: