Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Topošajiem studentiem

Kāpēc studēt mašīnzinības, transportu un aeronautiku?

Ikviena MTAF pārstāvētā studiju nozare ir būtiskas Latvijas tālākās tautsaimniecības stabilizācijas un attīstības sastāvdaļa.

Uzņemšana

Par uzņemšanu lasi rtu.lv/uznemsana.

Bakalaura līmeņa studijas

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Doktora līmeņa studijas

RTU ir akreditētas 20 doktora studiju programmas inženierzinātņu, dabaszinātņu, arhitektūras, sociālo un pakalpojumu zinātņu nozarēs.

Kur strādā absolventi?

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes absolventi, atbilstoši interesēm un kvalifikācijai, var strādāt ražošanā, zinātnē, komercfirmās, valsts iestādēs, vai arī papildināt savas zināšanas citu valstu augstskolās.

_