Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Stipendijas

Stipendijas

MTAF studenti var var pretendēt uz valsts un MTAF Domes stipendijām.

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām, pirmajā reizē ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu.

Pirmajā semestrī stipendija tiek piešķirta, ņemot vērā studentu uzņemšanas rangu.

Studējošajam bakalaura un koledžas līmeņa studijās no stipendiju fonda var piešķirt kādu no šādiem stipendiju veidiem:

  • ikmēneša stipendiju – 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);
  • vienreizēju stipendiju, kas visa semestra laikā nepārsniedz ikmēneša stipendijas apmēru;
  • grūtniecības atvaļinājuma laikā stipendiju piešķir ārpus noteiktā stipendiju konkursa.

Ja diviem vai vairāk studējošajiem ir vienlīdzīgas sekmes, tad prioritārā secībā, tiek ņemta vērā studējošo piederība šādām sociālajām grupām:

  1. invalīds, bārenis vai bez vecāku gādības palikušais;
  2. studējošais, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises brīdi piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
  3. studējošais no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāk bērnu;
  4. studējošais, kura ģimenē ir viens vai vairāki bērni.

Par stipendijām un kredītiem aktuālo informāciju lasi šeit.

Stipendijas piešķiršanas nolikuma teksts un pieteikuma veidlapa atrodami arī Studentu parlamenta mājaslapā.

Uz MTAF Domes stipendiju var pretendēt studenti, kas papildus studijām veic kādu pētniecisko darbu vai citu ārpus studiju aktivitāti. Pretendentiem papildus iesniegumam jāiesniedz papildus dati, kurus nosaka nolikums.