Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Mācību biroja pakalpojumi

Mācību biroja pakalpojumi

MTAF mācību birojā pilna laika bakalaura un maģistra programmu studentiem palīdzēs risināt jautājumus, kas tieši saistīti ar mācību darbu.

Nepilna laika bakalaura un maģistra programmu studentus apkalpos Neklātienes un vakara studiju departamentā.

Doktora līmeņa studentiem palīdzēs Doktorantu studiju nodaļā.

Ārzemju studentus apkalpos Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamentā.

MTAF mācību birojā varēsi saņemt rakstiskas izziņas iesniegšanai dažādām iestādēm, piemēram, bankai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai u. c., iesniegt stipendiju iesniegumus, pārskaitīt iepriekšējo studiju priekšmetus, informēt par nodarbību apmeklējuma problēmām, par sesijas pagarinājumiem, par akadēmiskajiem atvaļinājumiem u. c.


Mācību birojs atrodas:

Ķīpsalas ielā 6b-214 (mācību biroja vadītāja Inese Roze), ja studē programmās:

 • Automobiļu transports (RMCU0, RMGU0, RMDT1)
 • Dzelzceļa inženierija (RMCHA, RMCHB)
 • Dzelzceļa elektrosistēmas (RECZ0, REGZ0, REGZB)
 • Dzelzceļa transports (RMCD0, RMGD0, RMDT2)
 • Industriālais dizains (RMCX0)
 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMBM0, RMMM0, RMDM1, RMDM4)
 • Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0, RMGF0, RMGI0, RMDM8)

Ķīpsalas ielā 6b-212 (mācību biroja vadītāja Dace Šneidere), ja studē programmās:

 • Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCN0, RMCNK, RMCNT)
 • Mehatronika (RMCE0)
 • Ražošanas tehnoloģija (RMMR0, RMDR1)
 • Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCG0, RMCGS, RMGG0, RMGGB, RMDM3)

Ķīpsalas ielā 6b-216  (mācību biroja vadītāja Larisa Parkova), ja studē programmās:

 • Aviācijas transports (RMCA0, RMCAM, RMCAE, RMGA0, RMGAB)
 • Transporta sistēmu inženierija (RMCL0, RMGL0, RMGLB)

Mācību biroja vadītāju pieņemšanas laiki:
Sakarā ar pašreizējo situāciju pieņemšanas laiki ir atcelti. Lūgums pēc iespējas sazināties un risināt jautājumus telefoniski un elektroniski. Ja nepieciešama klātienes tikšanās, tad iepriekš jāvienojas par tikšanās laiku.

Tev ir iespēja mācību biroja vadītāju sazvanīt vai rakstīt e-pastu:

Inese Roze +371 67089369

Dace Šneidere +371 67089708

Larisa Parkova +371 67089960

Dekāna pieņemšanas laiki:
Otrdienās 10–12 un ceturtdienās 11–12 Ķīpsalas ielā 6b-210.