Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Mācību biroja pakalpojumi

MTAF mācību birojā Tev palīdzēs risināt jautājumus, kas tieši saistīti ar mācību darbu.

Šeit varēsi saņemt rakstiskas izziņas iesniegšanai dažādām iestādēm, piemēram, bankai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai u. c., iesniegt stipendiju iesniegumus, pārskaitīt iepriekšējo studiju priekšmetus, informēt par nodarbību apmeklējuma problēmām, par sesijas pagarinājumiem, par akadēmiskajiem atvaļinājumiem u. c.

Tavs mācību birojs no 2018.gada 1.septembra atrodas:

P. Valdena ielā 1–303 (mācību biroja vadītāja Inese Roze), ja studē programmās:

  • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMBM0, RMMM0, RMDM1, RMDM4)
  • Dzelzceļa transports (RMCD0, RMGD0, RMDT2)
  • Dzelzceļa elektrosistēmas (RECZ0, REGZ0, REGZB)
  • Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0, RMGF0, RMGI0, RMDM8)
  • Industriālais dizains (RMCX0)

P. Valdena ielā 1–303 (mācību biroja vadītāja Dace Šneidere), ja studē programmās:

  • Mehatronika (RMCE0)
  • Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCN0, RMCNK, RMCNT)
  • Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCG0, RMCGS, RMGG0, RMGGB, RMDM3)
  • Ražošanas tehnoloģija (RMMR0, RMDR1)

P. Valdena ielā 1–303 (mācību biroja vadītāja Agnese Špīlberga), ja studē programmā:

  • Automobiļu transports (RMCU0, RMGU0, RMCUK, RMDT1)

Mācību biroja vadītāju pieņemšanas laiki:
Otrdienās plkst. 15–17
Ceturtdienās plkst. 10–12
Piektdienās plkst. 10–12

Ja nevari ierasties norādītajos pieņemšanas laikos, Tev ir iespēja mācību biroja vadītāju sazvanīt vai rakstīt e-pastu:

Inese Roze +371 67089369

Dace Šneidere +371 67089708

Agnese Špīlberga +371 67089050

Sākot ar 27. augustu dekānam noteikti sekojoši pieņemšanas laiki:
Otrdiena 11–12 P. Valdena iela 1–107
Ceturtdiena 13–14 P. Valdena iela 1–107
Piektdiena 10–12  Viskaļu iela 36A–222