Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Mācību biroja pakalpojumi

MTAF mācību birojā Tev palīdzēs risināt jautājumus, kas tieši saistīti ar mācību darbu.

Šeit varēsi saņemt rakstiskas izziņas iesniegšanai dažādām iestādēm, piemēram, bankai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai u. c., iesniegt stipendiju iesniegumus, pārskaitīt iepriekšējo studiju priekšmetus, informēt par nodarbību apmeklējuma problēmām, par sesijas pagarinājumiem, par akadēmiskajiem atvaļinājumiem u. c.

Tavs mācību birojs no 2019.gada 1.jūnija atrodas:

Ķīpsalas 6b-214 (mācību biroja vadītāja Inese Roze), ja studē programmās:

 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMBM0, RMMM0, RMDM1, RMDM4)
 • Dzelzceļa transports (RMCD0, RMGD0, RMDT2)
 • Dzelzceļa elektrosistēmas (RECZ0, REGZ0, REGZB)
 • Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0, RMGF0, RMGI0, RMDM8)
 • Industriālais dizains (RMCX0)

Ķīpsalas 6b-212 (mācību biroja vadītāja Dace Šneidere), ja studē programmās:

 • Mehatronika (RMCE0)
 • Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCN0, RMCNK, RMCNT)
 • Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCG0, RMCGS, RMGG0, RMGGB, RMDM3)
 • Ražošanas tehnoloģija (RMMR0, RMDR1)

Ķīpsalas 6b-216 (mācību biroja vadītāja Agnese Narunovska), ja studē programmā:

 • Automobiļu transports (RMCU0, RMGU0, RMCUK, RMDT1)

Lauvas ielā 8-310 (mācību biroja vadītāja Larisa Parkova), ja studē programmās:

 • Transporta sistēmu inženierija (RMCL0, RMGL0, RMGLB)
 • Aviācijas transports (RMCA0, RMCAM, RMCAE, RMGA0, RMGAB)

Mācību biroja vadītāju pieņemšanas laiki:
Sakarā ar patreizējo situāciju pieņemšanas laiki ir atcelti. Lūgums pēc iespējas sazināties un risināt jautājumus telefoniski un elektroniski. Ja nepieciešama klātienes tikšanās, tad iepriekš jāvienojas par tikšanās laiku.

Tev ir iespēja mācību biroja vadītāju sazvanīt vai rakstīt e-pastu:

Inese Roze +371 67089369

Dace Šneidere +371 67089708

Agnese Narunovska +371 67089050

Larisa Parkova +371 67089960

Dekāna pieņemšanas laiki:
Otrdienās 10–12 un ceturtdienās 11-12 Ķīpsalas 6b-210.
 

_