Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Mehatronikas studentiem

Mehatronikas studentiem

Profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma «Mehatronika» tiek realizēta MTAF Mehānikas un mašīnbūves institūta Mašīnbūves un mehatronikas katedrā.
 

Pēc studiju absolvēšanas iespējams izglītototies augstākā, maģistra līmenī.
 

Studiju procesa administratīvos jautājumus labprāt palīdzēs risināt mūsu mācību birojā.

 

14. jūnijā, otrdien, no plkst. 11:00 MTAF fakultātē Ķīpsalas ielā 6b, Domes zālē (204. telpa) notiks studiju programmas «Ražošanas tehnoloģija» maģistra darbu aizstāvēšana.

 


16. jūnijā, ceturtdien, no plkst. 10:00 MTAF fakultātē Ķīpsalas ielā 6b, Domes zālē (204. telpa) atklātā sēdē notiks studiju programmas «Mašīnu un aparātu būvniecība»  un «Mehatronika» bakalaura darbu ar projekta daļu aizstāvēšana.
Sēdei 16. jūnijā var pievienoties klātienē vai attālināti ZOOM platformā.