Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Automobiļu transporta studentiem

Automobiļu transporta studentiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju par bakalaura un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu var iegūt, pieslēdzoties Ortus, studiju kursos Bakalaura darbs un Maģistra darbs.