Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Industriālā dizaina katedra

Katedras vadītāja asociētā profesore Dr. sc. ing. Anita Geriņa-Ancāne
Ķīpsalas iela 6B–408
+371 67089715

Industriālā dizaina katedra (IDK) ir izstrādājusi un realizē profesionālā bakalaura programmu «Industriālais dizains» ar mērķi sagatavot Latvijas tautsaimniecībā industriālā dizaina inženierus, kuri spētu dot inovatīvus risinājumus mašīnbūvniecības nozares uzņēmumos, kā arī spētu strādāt kā individuālie komersanti. Katedras mācībspēki ir jauni, zinoši un radoši, kuri vēlas nodot savas zināšanas un prasmes nākošajiem profesionāļiem.

Mūsu iedvesmas moto – «Iet dzīvē uz lieliem mērķiem, nepazaudējot sevī cilvēcīgumu».

2020./2021. m. g.  Industriālā dizaina programmu absolvēja pirmie studenti, iegūstot profesionālā bakalaura grādu industriālajā dizainā ar industriālā dizaina inženiera kvalifikāciju. 
Studentu diplomdarbu tēmas ir no studentu prakses vietām vai pašu apzinātām problēmsituācijām, kuras padziļināti tika pētītas un risinātas no potenciālo lietotāju un profesionāļu puses, veikta tirgū pieejamo alternatīvu izpēte, kā rezultātā tika radīti risinājumi, kas atrisina galvenās patērētāju vajadzības. Gala rezultātā tika radīti produkta prototipi ar to izmaksu aprēķiniem.


Diāna Ivaškeviča Paceļamu un nolaižamu aizkaru sistēma
Kristīne Miķelsone Pretkājinieku mīnas mulāžas izveide militāro mācību nolūkiem
Angelina Ovčiņnikova Nošu lapu šķirstīšanas ierīce
Dāvis Petrovics Ugunsdrošības ierīces pilnveide cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
Kaspars Tuņa Daudzfunkcionāls spēļu laukums bērniem ar kustību traucējumiem