Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Transporta sistēmu un loģistikas katedra

Katedras vadītāja p.i. Dr. sc. ing.  Ilmārs Blumbergs

Šajā katedrā iespējam apgūt šādus specializēšanās virzienus: «Loģistika un transporta sistēmas» vai «Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas». Katedras absolventi ir spējīgi risināt plašu, sarežģītu, tehnoloģiski ietilpīgu jautājumu spektru, kas ir saistīti ar kravu pārstrādes tehnoloģisko procesu organizāciju transporta terminālos (transportlīdzekļu iekraušana un izkraušana, kravu šķirošana un konsolidācija, noliktavu un terminālu saimniecības vadīšana, dažādu darbu mehanizācija utt.), visu veidu transporta līdzekļu kravu celšanas un transportēšanas mehānismu ekspluatāciju un remontu, kā arī jaunu mašīnu un mehānismu projektēšanu un ražošanu.