Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Avionikas katedra

2012–2018 vad. p. i. Dr. habil. sc. ing. Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
2018 – Dr. chem. ing. techn. Andris Rijkuris

Avionikas katedrā studenti apgūst gaisa kuģu elektronisko mērierīču un sistēmu darbības principus, kas mūsdienās ļoti strauji mainās un attīstās. Katedras mācībspēki, P.Trifonovs, I.Smirnovs, D.Goreļikovs, D.Brodņevs, regulāri strādā pie disciplīnas uzlabošanas, izpētes, un šos virzienus publicējot mācību grāmatās. Daudzi no avionikas katedras pasniedzējiem nodarbojas ar zinātnisko darbu. Kā, piemēram, P.Trifonovs strāda pie navigācijas kompleksa kļūdas samazināšanas metodes izstrādes. Tiek izstrādāta borta mērierīce, kas kontrolē gaisa kuģa ieskriešanos pa lidostas skrejceļu. D.Brodņevs strāda pie aviācijas sakaru uzlabošanas. Arī esošie studenti diezgan aktīvi piedalās šajos zinātniskajos izstrādes darbos.