Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Aeronautikas tehnoloģiju katedra

2012–2019. Dr. habil. sc. ing. A. Urbahs
2020 – Dr. habil. sc. ing. Mārtiņš Kleinhofs

Aeronautikas tehnoloģiju katedras docetāji piedalās aviācijas transporta programmas realizēšanā un nodarbojās ar zinātnisko darbību, realizējot doktaruntūras programmas Transports apakšvirzienu, kas ir saistīts ar Aviācijas transportu.

Katedras docetāji realizē šadus studiju priekšmetus: Gaisa kuģu izturība un studiju projekts, Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija un studiju projekts, Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošināšana, Ievads aviācijas nozarē.