Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

RTU un Triestes Universitāte vienojas par sadarbību vairākās zinātnes jomās

25. marts
.
.
Triestes Universitātes rektors Maurizio Fermeglia un RTU rektors Leonīds Ribickis, parakstot vienošanos. Foto: www.units.it

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un Triestes Universitātes (University of Trieste – TU) rektors profesors Maurizio Fermeglia vizītes laikā Itālijā 18. martā parakstīja vienošanos par sadarbību bioinženierijā, biomedicīnas inženierijā, bioķīmijā, medicīnas fizikā un biotehnoloģijā. 

Šī vienošanās ir turpinājums iepriekš aizsāktajai sadarbībai, par kuru puses bija vienojušās, šī gada janvārī noslēdzot saprašanās memorandu. No RTU puses par līguma izpildi atbildīgs Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta (BINI) direktors profesors Juris Dehtjars. 

RTU delegācija TU apmeklēja 18. martā un tikās ar tās prorektoru Michele Pipan, iepazina Materiālu testēšanas un konstrukciju laboratoriju un Ramana spektroskopijas laboratoriju. Ar Inženierijas un arhitektūras departamenta direktori profesori Ilaria Garofolo un profesoru Agostino Accardo RTU pārstāvji pārrunāja līdzšinējo sadarbību un tās attīstības virzienus. 

Abas universitātes šovasar rīko vasaras skolu biomedicīnas inženierijas jomā «Nonlinear Life. Edition 3», kas no 20. līdz 30. augustam notiks Triestē. Pēc dalības pagājušā gada vasaras skolā «Nonlinear Life. Edition 2» divi TU studenti palika RTU, lai īstenotu praksi RTU MTAF BINI un RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūtā. Paredzēts, ka šovasar praksē uz TU dosies divi RTU MTAF BINI studenti. 

No 18. līdz 22. martam RTU delegācija rektora vadībā atradās vizītē Itālijā, kur tikās ar Triestes Universitātes, Padujas Universitātes, Bergamo Universitātes un Turīnas Politehniskā institūta pārstāvjiem. Vizītes mērķis bija stiprināt esošo sadarbību un veidot jaunas partnerības studiju un zinātnes jomā, akcentējot studentu apmaiņas realizēšanu Erasmus+ programmā, kā arī kopīgu pētniecības projektu pieteikumu sagatavošanu un vasaras skolu organizēšanu.

RTU delegācijas sastāvā bija rektors, attīstības prorektors Artūrs Zeps, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāns profesors Juris Smirnovs un Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas projektu vadītājs Ēriks Badamšins. Vizītes laikā Bergamo Unviersitātē delegācijai pievienojās Inženierekonomikas un vadības fakultātes Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras vadītāja pienākumu izpildītāja asociētā profesore Jana Eriņa, savukārt Turīnas Politehniskajā institūtā delegācijas sastāvu papildināja Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedras vadošais pētnieks Francesco Romagnoli.   
 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

25. marts plkst. 16:00

Līdzīgi raksti

Ziņas

_