Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

BINI aicina bakalaurus un inženierus studēt profesionālā maģistra studiju programmā «Nanoinženierija»

19. jūnijs, 2020
.
.

Nanoinženierija ir STEM disciplīnu atzarojums, kas nodarbojās ar nanoizmēra - 1000 reizes mazāks par cilvēka mata diametru – ierīcēm un to ražošanas un analīzes tehnoloģijām. Nanoinženierijas produktus jau izmanto ikdienā. Nozarē iegūtie rezultāti radikāli maina tehnoloģijas, ko mūsdienās izmanto visās cilvēka darbības jomās - ražošanā, medicīnā, enerģētikā, vides inženierijā, transportā utt. Nanoinženierijā iegulda arvien vairāk un vairāk investīciju. Uz nanotehnoloģijām balstīto produktu ražošanas tirgus 2018. gadā pasaules mērogā sasniedz 1 miljardu dolāru, un pēc ekspertu vērtējumiem, sasniegs līdz 2025. gadam apjomu 2,2 miljardi, ar vidējo pieaugumu 10,5% gadā.

Vairākās valstīs nanotehnoloģijas ir nozīmētas kā stratēģiskais, prioritārais virziens. Latvijā tas ir saistīts ar viediem specializācijas virzieniem (RIS3). Speciālisti prognozē, ka «arvien plašāka nanotehnoloģiju ieviešana Eiropas Savienībā radīs dzīves kvalitātes uzlabojumus, jo nanotehnoloģiju jau pašlaik izmanto un izmantos arvien plašāk nākotnē - elektronikā, sakaru tehnoloģijās, veselības aprūpē, farmācijā, vides kvalitātes uzlabošanā, enerģijas saglabāšanā un iegūšanā, lauksaimniecībā, pārtikas tehnoloģijā, kā arī ķīmijā, tekstilmateriālu virsmas apstrādē, kosmētikā un citur(citēts no vi.gov.lv/lv/nanozinatne-un-nanotehnologijas)

Daži no nanotehnoloģiju pielietojumiem iekļauj:

  • īpaši izturīgus keramikas materiālus, kas tika veidoti no nanoizmēra daļiņām,
  • nanoliposomas, kas tika pievienotas kosmētiskiem līdzekļiem,
  • augstas efektivitātes katalizatori ķīmijas industrijai,
  • noturīgas krāsas un lakas, balināšanu izturīgas krāsvielas,
  • nanostrukturēti biosensori un implanti, biomimētiskie materiāli cilvēka audu aizvietošanai,
  • efektīvas elektriskās baterijas un superkondensatori, saules elementi,
  • antibakteriālie pārklājumi un selektīvas membrānas pārtikas ražošanai,
  • efektīvi filtri piesārņojuma neitralizēšanai,
  • un daudz citi…

Programmā var iestāties bakalauri un inženieri (bakalaura profesionālais grāds un/vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācijā medicīnas inženierijā un fizikā, vai tiem pielīdzinātā izglītība inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī dabaszinātņu jomā). Studiju ilgums 2 gadi. Programmas detalizētais apraksts pieejams šeit.

Absolventi iegūst dziļas zināšanas par parādībām nano-pasaulē, nanoierīču uzbūvi, to darbības principiem un izmantošanas iespējam, attiecīgām izgatavošanas tehnoloģijām un aprīkojumu. Studiju laikā ir arī  iespēja specializēties: nanobiotehnoloģijā, nanomedicīnā, jauno materiālu ražošanā, nanomehānikā, apkārtējās vides nanotehnoloģijās. Izstrādājot maģistra darbus, studenti veiks pētījumus nanomērogā, darbojoties zinātniski pētnieciskajos projektos. Studentiem ir arī plānota prakse konstruktoru un ražošanas iestādēs, pētnieciskās institūcijās, klīnikās, vides aizsardzības institūcijās. 

Programmas absolventi iegūs maģistra profesionālo grādu nanoinženierijā.

Absolventi būs spējīgi, pielietot savas zināšanas un prasmes, izstrādājot un attīstot visjaunākās nanotehnoloģijas, strādājot ražošanas, pētniecības, medicīnas, vides aizsardzības iestādēs. Apmācībā piedalās nozarē nozīmīgi ārzemju profesori. Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskās studentu apmaiņas programmās un studēt ārzemju universitātēs (Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā, Itālijā, Grieķijā, Norvēģija un citur). Uzņemšana valsts budžeta finansētajāsstudiju vietās notiek konkursa kārtībā.

Elektroniskā reģistŗacija studijām sākas no 13. jūlija un turpinās līdz 2. augustam.
Klātienē reģistrācija (apstiprināšana) no 27, jūlija līdz 3, augustam
RTU uzņemšanas komisija: 67089319, WhatsApp +371 28005535

Papildu informācija par programmu:
Prof. Aleksejs Kataševs
Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts, Rīga, Ķīpsalas uiela 6b–330
29775676  bini.rtu.lv

Kopīgot rakstu

Jaunumi

_