Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Automobiļu katedra

Automobiļu katedra

 

 

Automobiļu katedras vadītājs (p. i.), docents Mg. sc. ing. Gundars Zalcmanis

Ķīpsalas iela 6b–201

+371 29621806

 

 

 

 

Automobiļu katedrā ir izveidota, un tiek realizēta profesionālā bakalaura un maģistra līmeņu studiju programma «Autotransporta inženierija».

Prakstiskās nodarbības notiek laboratorijās ar mūsdienīgiem instrumentiem, ļaujot izzināt moderno automobiļu iekārtas un aprīkojumu.

Docents Gundars Zalcmanis vada aizraujošas nodarbības Automobiļu elektroiekārtu mācību laboratorijā. Savukārt inženieris Andris Skārds palīdz detalizēti iepazīt automobiļu konstrukciju Automobiļu uzbūves laboratorijā.