Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Sporta tehnoloģiju starpnozaru zinātniskā laboratorija

Kontakta informācija: Kristens Raščevskis

Ķīpsalas 6, Rīga

+371 26492383 

 

Laboratorija darbojas kopš 2018. gada 25. jūnija, kad ar RTU Senāts pieņēma lēmumu izveidot Sporta tehnoloģiju zinātnisko laboratoriju (STSZL) un pakļaut to RTU zinātņu prorektoram. Vēlāk tikai pieņemts lēmums izveidot Sporta tehnoloģiju starpnozaru zinātnisko laboratoriju (STSZL) un no 2018. gada 18. decembri iekļaut to MTAF Mehānikas un mašīnbūves institūta (MMI) sastāvā.

STSZL laboratorijas darbības mērķis ir izstrādāt jaunus un inovatīvus risinājumus Sporta tehnoloģiju un mehānikas jomā.

Laboratorijas galvenie uzdevumi ir: pētīt dažādu sporta veidu tehnoloģiskās problēmas, to mehāniku; veikt eksperimentālus testus; izstrādāt teorētiskus un eksperimentāli-teorētiskus procesu modeļus; piesaistīt līgumdarbus; sagatavot un iesniegt vietēja mēroga un starptautiskus pētījumu projektu pieteikumus Sporta tehnoloģiju jomā; veicināt sadarbību starp RTU un ražošanas industriju; piesaistīt jaunos maģistra un doktora studiju studentus, nosakot tiem pētījumu Sporta mehānikas virzienos. STSZL laboratorija aktīvi sadarbojas ar daudzām RTU struktūrvienībām, tai skaitā arī RTU Dizaina fabriku.

STSZL aicina industrijas un sporta nozares uzņēmumus/organizācijas, kā arī sportistus sadarboties aktuālo nozares problēmu risināšanai. Tapāt aicinām studentus piedalīties STSZL pētījumos.