Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Siltumenerģētisko sistēmu katedra

Siltumenerģētisko sistēmu katedra

Kontaktpersona saziņai, docents Varis Žentiņš, Ph.D.

Ķīpsalas iela 6b–546

Siltumenerģētisko sistēmu katedra (SSK) daudzu desmitu gadu garumā nodrošina Latvijas Republiku ar speciālistiem siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvades, ekspluatācijas un siltumizmantojošo tehnoloģiju jomās.

Siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozares speciālisti ar darba tirgum atbilstošu izglītību nepieciešami siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvadīšanas un sadales uzņēmumos, kā arī praktiski jebkurā uzņēmumā, kura tehnoloģijas un darbība saistīta ar siltuma izmantošanu un ar to saistīto projektu izstrādāšanu un realizāciju.

Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieri strādā visos nozares vadošajos uzņēmumos (A/S Latvenergo, A/S Rīgas Siltums, A/S Liepājas Enerģija, A/S UPB, A/S Inspecta Latvija u.c.), kā arī Latvijas pilsētu un ciematu siltumapgādes uzņēmumos, metroloģiskajos centros, koksnes, pārtikas, lauksaimniecības, metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, katlu mājās un pat namu apsaimniekošanas firmās.

SSK nodrošina studijas visos līmeņos:

Studiju ilgums: 4 gadi, no tiem 1 gads ir ražošanas prakse (A/S Latvenergo un SIA Rīgas Siltums vai pēc izvēles). Ir iespēja turpināt studijas pēc koledžas. Studiju programma ietver studiju kursus par siltumenerģijas ražošanu, katlumāju un koģenerācijas staciju projektēšanu, montāžu un apkalpošanu, kā arī par siltumenerģijas iekārtu ražošanu un projektēšanu.

Studiju ilgums: 1,5 gadi. Studijām šajās programmās ir paredzētas valsts finansētas budžeta vietas.

Pēc maģistratūras absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas Doktorantūras līmenī (Doktorantūras studiju programmas «Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve» studiju virziena «Siltumtehnika» u.c. ietvaros)

Nākotnes garantijas: darbs ir garantēts pieprasītā un aktuālā nozarē, plašas iespējas izvēlēties darba devēju, stabils un nodrošināts atalgojums.

Publikācjia presē: Pieprasījums pēc siltumenerģētikas speciālistiem tirgū ir augsts

Mācību telpas un aprīkojumu var apskatīt attēlu galerijā.


Seko mums arī: Facebook un Youtube