Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Industriālā dizaina katedra

Katedras vadītāja asociētā profesore Dr. sc. ing. Anita Geriņa-Ancāne

Ķīpsalas iela 6B–408

+371 67089715 

Industriālā dizaina katedra (IDK) ir izstrādājusi un realizē profesionālā bakalaura programmu «Industriālais dizains» ar mērķi sagatavot Latvijas tautsaimniecībā industriālā dizaina inženierus, kuri spētu dot inovatīvus risinājumus mašīnbūvniecības nozares uzņēmumos, kā arī spētu strādāt kā individuālie komersanti. Katedras mācībspēki ir jauni, zinoši un radoši, kuri vēlas nodot savas zināšanas un prasmes nākošajiem profesionāļiem.

Mūsu iedvesmas moto – «Iet dzīvē uz lieliem mērķiem, nepazaudējot sevī cilvēcīgumu».

2020./2021. m. g.  Industriālā dizaina programmu absolvēja pirmie studenti, iegūstot profesionālā bakalaura grādu industriālajā dizainā ar industriālā dizaina inženiera kvalifikāciju. 
Studentu diplomdarbu tēmas ir no studentu prakses vietām vai pašu apzinātām problēmsituācijām, kuras padziļināti tika pētītas un risinātas no potenciālo lietotāju un profesionāļu puses, veikta tirgū pieejamo alternatīvu izpēte, kā rezultātā tika radīti risinājumi, kas atrisina galvenās patērētāju vajadzības. Gala rezultātā tika radīti produkta prototipi ar to izmaksu aprēķiniem.


Diāna Ivaškeviča Paceļamu un nolaižamu aizkaru sistēma
Kristīne Miķelsone Pretkājinieku mīnas mulāžas izveide militāro mācību nolūkiem
Angelina Ovčiņnikova Nošu lapu šķirstīšanas ierīce
Dāvis Petrovics Ugunsdrošības ierīces pilnveide cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
Kaspars Tuņa Daudzfunkcionāls spēļu laukums bērniem ar kustību traucējumiem

Studiju kursu projekti

Industriālā dizaina programmas studenti vairāku studiju kursu ietvaros strādā pie dažādu industriālu produktu un to dizaina elementu izstrādes sākot no skiču zīmēšanas, vizualizācijas, līdz pat tehnisko rasējumu un tehniskās dokumentācijas izstrādei. Vēlākos kuros  arī veic slodžu aprēķinus, apzina produkta ražošanas tehnoloģisko procesu.

Studentu zinātniski-pētnieciskie darbi

Studentu iesaiste pētnieciskajos darbos jau bakalaura līmeņa studijās veicina izpratni par pētniecības darba nozīmīgumu inovatīvu dizaina produktu radīšanas procesos, sekmējot informācijas apkopošanas un analizēšanas spēju attīstīšanu.