Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Lidaparātu tehniskās apkopes un projektēšanas katedra

Katedras vadītājs, docents Dr. sc. ing. Sergejs Kuzņecovs

   +371 26807133

Ķīpsalas iela 6–502

Lidaparātu tehniskās apkopes un projektēšanas katedrā iespējams iegūt zināšanas un prasmes transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijās.

Studenti kļūst spējīgi risināt plašu, sarežģītu, tehnoloģiski ietilpīgu jautājumu spektru, kas ir saistīti ar kravu pārstrādes tehnoloģisko procesu organizāciju transporta terminālos (transportlīdzekļu iekraušana un izkraušana, kravu šķirošana un konsolidācija, noliktavu un terminālu saimniecības vadīšana, dažādu darbu mehanizācija utt.), visu veidu transporta līdzekļu kravu celšanas un transportēšanas mehānismu ekspluatāciju un remontu, kā arī jaunu mašīnu un mehānismu projektēšanu un ražošanu.

Katedrā tiek realizētas studijas akadēmiskā bakalaura studiju programmā «Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija» un akadēmiskā maģistra studiju programmā «Aerokosmisko sistēmu inženierija».