Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Transporta sistēmu un loģistikas katedra

Katedras vadītājs, asoc. profesors Dr. sc. ing. Māris Hauka

Lauvas iela 8

+371 26276057   

Transporta sistēmu un loģistikas katedrā iespējams iegūt zināšanas un prasmes loģistikā un transporta sistēmās, kā arī transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijās.

Studenti kļūst spējīgi risināt plašu, sarežģītu, tehnoloģiski ietilpīgu jautājumu spektru, kas ir saistīti ar kravu pārstrādes tehnoloģisko procesu organizāciju transporta terminālos (transportlīdzekļu iekraušana un izkraušana, kravu šķirošana un konsolidācija, noliktavu un terminālu saimniecības vadīšana, dažādu darbu mehanizācija utt.), visu veidu transporta līdzekļu kravu celšanas un transportēšanas mehānismu ekspluatāciju un remontu, kā arī jaunu mašīnu un mehānismu projektēšanu un ražošanu.

Katedrā tiek realizētas studijas profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studijas studiju programmā «Transporta sistēmu inženierija», kas pēc licenzēšanas tiks pārveidota par akadēmiskā bakalaura studiju programmu «Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija» un akadēmiskā maģistra studiju programmu «Aerokosmisko sistēmu inženierija».