Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra

Katedras vadītājs, docents, Mg. sc. ing. Aloizs Lešinskis

Lauvas iela 8

+371 67089990 

 

Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra veic visu veidu aviācijas speciālistu apmācību, sākot no bakalauriem līdz doktorantiem, tai skaitā apmācības notiek arī ārvalstu studentiem. Katedrā strādā aviācijas personāla apmācības jomā labi zināmi zinātnieki, kuri savu karjeru sāka Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtā: profesors. V. Pavelko, asoc.  profesors V. Šestakovs.

Katedrā strādā arī jauni pasniedzēji, kas doktora grādus ieguvuši pie jau minētajiem profesoriem, kā, piemēram, Dr. sc. ing. S. Kuzņecovs, Dr. sc. ing. Ē. Ozoliņš, Dr. sc. ing. M. Hauka.

Mācībspēki var lepoties ar daudzām zinātniskajām publikācijām un dažādu kategoriju zinātnisko darbu izstrādi - bakalaura, maģistra, doktora darbu vadīšanu.