Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Piemiņas zīmes atklāšana RTU profesoram Jānim Rudzītim

12. oktobris
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 160. jubilejā godinot RTU profesoru Jāni Rudzīti  Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Mašīnbūves un mehatronikas katedrā 18.10.2022., plkst. 13.00,  Ķīpsalas ielas 6b 4 st. gaitenī tiks atklāta piemiņas zīme, kas  veltīta ilggadējam  Aparātu būvniecības katedras vadītājam (1975–1997; 2003–2018), Aparātu būves un ražošanas automatizācijas institūta direktoram (1993–2003), Mašīnbūves tehnoloģijas institūta direktoram (2003–2018), Rīgas Tehniskās universitātes Goda darbiniekam (2006) un apbalvojuma «RTU Gada zinātnieks 2011» laureātam, Latvijas Zinātnes padomes ekspertam mašīnzinātnes nozares mēraparātu un metroloģijas un mašīnbūves tehnoloģijas apakšnozarēs, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklim mehānikā (no 1997). Zinātniekam detaļu virsmu kontaktmehānikā Dr. habil. sc. ing. Jānim Rudzītim (18.10.1938–05.07.2018). Piemiņas zīmes izveidi finansējis profesora J. Rudzīša aspirants un kolēģis Ph. D. (1970 - 1974) Valery Dunaevsky.  Visi kolēģi, un profesora laika biedri aicināti piedalīties piemiņas zīmes atklāšanā.

MMK kolēģi

Mašīnbūves un mehatronikas katedras kolēģi

Jānis Rudzītis dzimis 1938. gada 18. oktobrī Rīgā.
1962. gadā viņš ar izcilību absolvēja Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Mehāniskas fakultāti un sāka darba gaitas savā Alma Mater. Viņš ilgus gadus strādāja Aparātu būvniecības katedrā, kas atradās Mehānikas fakultātes (1958-1964), Aparātu būvniecības un automatizācijas fakultātes (1964-1993), Transporta un mašīnzinību fakultātes (TMF, 1993-1997, 2003-2015) un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF, no 2015. gada) pakļautībā.

Sākumā viņš pildīja asistenta pienākumus, 1964. gadā sāka studijas aspirantūrā un 1967. gadā ieguva tehnisko zinātņu kandidāta grādu.
J. Rudzīša darba vieta bija Aparātu būvniecības katedrā - par vecāko pasniedzēju, docenta vietas izpildītāju (1969-1972), vecāko zinātnisko līdzstrādnieku (1972-1974), docentu (1972-1984), profesoru (no 1984). Ilgus gadus viņš bija arī katedras vadītājs (1975-1997, 2003-2018). No 1997. līdz 2003. gadam Jānis Rudzītis bija mēraparātu un metroloģijas profesora grupas vadītājs.
1983. gadā Jānis Rudzītis ieguva tehnisko zinātņu doktora grādu, 1992. gadā - habilitēto inženierzinātņu doktora grādu.
Profesors Jānis Rudzītis bija RPI Rīgas Vakara vispārtehniskās fakultātes dekāns (1971-1973), RTU TMF/MTAF Aparātu būves un ražošanas automatizācijas institūta direktors (1993-2003) un Mašīnbūves tehnoloģijas institūta direktors (2003-2018).
1997. gadā profesors kļuva par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli mehānikā. 2001. gadā viņš tika ievēlēts par RTU profesoru.

Par izcilu ieguldījumu zinātniskajā pētniecībā viņam 2011. gadā piešķirts RTU Gada zinātnieka nosaukums. J. Rudzītis par veiktajiem pētījumiem publicējis vairākus nozīmīgus zinātniskos rakstus konferenču rakstu krājumos, publikācijas zinātniskajos žurnālos, publikācijas citos zinātniskajos izdevumos. Ir vairāku grāmatu autors detaļu virsmu kontaktmehānikā.  Ar priekšlasījumiem piedalījies Latvijas un ārvalstu zinātniskajās konferencēs. Profesora J. Rudzīša vadībā aizstāvēti vairāki maģistra darbi un vairāki promocijas darbi. 
Profesors J. Rudzītis bija RTU Senāta loceklis, LZP 2. NEK vadītājs, LZP zinātniskās ekspertīzes komisijas loceklis, LZP Stratēģijas komisijas loceklis, Latvijas Nacionālās mehānikas komitejas valdes loceklis, Eiropas Precīzās mehānikas un nanotehnoloģijas biedrības loceklis (EU SPEN), Mašīnbūves nozares profesoru padomes priekšsēdētājs, RTU promocijas padomes «P-16» priekšsēdētājs, Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas loceklis.

Kopīgot rakstu

Jaunumi