Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Latvenergo koncerns izsludina stipendiju konkursu

28. septembris
.
.

Ja studē un jau izstrādā studiju noslēguma darbu kādā no Latvenergo koncerna darbības virzieniem aktuālajām jomām — elektroenerģētika, elektrotehnika, siltumenerģētika, hidroinženierzinātne, ģeoloģija, ģeodēzija, ķīmija, fizika, mehānika, informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas, tirdzniecība un vides zinātne, tad zini ka Latvenerego izsludina stipendiju konkursu augstākās izglītības iestāžu studiju beidzējiem uz studiju noslēguma darbu izstrādes laiku, ja students raksta darbu par kādu Latvenergo aktuālu tēmu kopā ar Latvenergo konsultantu — gan paša piedāvātu, gan no sagatavoto tēmu saraksta (PDF, 370 KB).

Nosacījumi stipendijas pretendentiem:

  • studē pilna laika bakalaura, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai maģistra studiju programmā;
  • sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 7 (septiņi);
  • pretendents nav Latvenergo koncerna darbinieks.

Pieteikšanās kārtība (PDF, 77 KB)

Kopīgot rakstu

Jaunumi