Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Akreditācija

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte nodrošina akreditētas studiju programmas studiju virzienā «Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības».

Papildu informācija Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras e-platformā.

Studiju programmu aprakstus meklē Studiju programmu katalogā.