Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Meklēt

RTU zinātniskā konference

https://www.rtu.lv/lv/mtaf/zinatne-mtaf/rtu-zinatniska-konference-mtaf
25. jūnijs, 2018 - Satura lapa

No 2018. gada 10. līdz 12. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 59. starptautiskā zinātniskā konference....

RTU studenti testē robotizēto simulatoru un salīdzina to ar lidmašīnas vadīšanu

https://www.rtu.lv/lv/mtaf/par-mums-mtaf/mtaf-zinas/atvert/rtu-studenti-teste-robotizeto-simulatoru-un-salidzina-to-ar-lidmasinas-vadisanu
20. decembris, 2019 - Jaunums

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Studentu pašpārvalde (MTAF SP)  uzņēmusies iniciatīvu organizēt testa braucienus ar liela kustību diapazona robotizēto simulatoru KUKA. Tas palīdzēs palielināt gan MTAF aviācijas transporta stude...

Doktora līmeņa studijas

https://www.rtu.lv/lv/mtaf/toposajiem-studentiem-mtaf/doktora-limena-studijas-mtaf
20. jūnijs, 2017 - Satura lapa

RTU ir akreditētas 20 doktora studiju programmas inženierzinātņu, dabaszinātņu, arhitektūras, sociālo un pakalpojumu zinātņu nozarēs....

Kontakti

https://www.rtu.lv/lv/mtaf/mtaf-kontakti
20. marts, 2017 - Satura lapa

Dekāns Profesors Dr. sc. ing. Ēriks Geriņš +371 67089721 Apmeklētājus pieņem: otrdienās plkst. 10-12 un ceturtdienās; piektdienās plkst. 11-12 Ķīpsalas iela 6b–210.   Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts ...

Nodarbību saraksts

https://www.rtu.lv/lv/mtaf/studijas-mtaf/lekciju-saraksts-mtaf
20. marts, 2017 - Satura lapa

Lekciju saraksts redzams nodarbibas.rtu.lv...

Uzņemšana

https://www.rtu.lv/lv/mtaf/toposajiem-studentiem-mtaf/uznemsanaa-mtaf
22. jūnijs, 2018 - Satura lapa

Par uzņemšanu lasi rtu.lv/uznemsana....

Inovatīvie risinājumi ģeomātikā

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RBMR?department=24100&type=A
19. septembris, 2018 - Studiju programma

RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes (VĢTU) īstenotā studiju programma sagatavo augstas kvalifikācijas ģeomātikas speciālistus gan patstāvīgas zinātniskās pētniecības, gan praktiskā darba veikšanai Latvijā, Lietuvā un citās valstīs.  ...

Studentu servisa centrs

https://www.rtu.lv/lv/mtaf/studijas-mtaf/studentu-servisa-centrs-2
27. marts, 2018 - Satura lapa

Studentu servisa centrs ir izveidots ar mērķi nodrošināt centralizētu pakalpojumu sniegšanu, konsultēšanu un informēšanu par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar studijām un universitātē sniegtajām iespējām RTU studentiem, darbiniekiem un citiem int...

Intelektuālas robotizētas sistēmas

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RDBR?department=12000
31. maijs, 2018 - Studiju programma

Viena no jaunākajām inženierzinātņu programmām RTU un pirmā šāda veida programma Baltijas valstīs. Tā nodrošina mūsdienām atbilstošas zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas ražošanas automatizācijas un robotikas inženierim. Programma balstīta uz to,...

Tehniskā tulkošana

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RHCT?department=23200
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Šajā studiju programmā tiek apmācīti tehniskie tulkotāji visās RTU pārstāvētajās inženierzinātņu un sociālo zinātņu jomās. Studiju laikā tiek izkoptas zināšanas dzimtajā valodā un svešvalodās, attīstītas komunikācijas prasmes multikulturālā vidē, ieg...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 24 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_