Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Kontakti

Dekāns

Profesors Dr. sc. ing. Ēriks Geriņš
+371 67089721

Apmeklētājus pieņem: Paula Valdena iela 1 – 107, Rīga otrdienās un ceturtdienās 11-12.

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā
Profesors Dr. phys. Aleksejs Kataševs

Paula Valdena iela 7–317, Rīga +371 67089732

Dekāna vietnieks mācību darbā
Profesors Dr. sc. ing. Aldis Balodis

Paula Valdena iela 1 - 307, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–17

+371 67089720

Starptautiskās sadarbības speciāliste

Mašīnbūves un mehatronikas katedras vadītāja p.i.
Docente Dr. sc. ing. Anita Avišāne

Viskaļu iela 36A–418, Rīga
Apmeklētājus pieņem:
trešdienās plkst. 13-15 un ceturtdienās plkst. 10:30-12:30

+371 29268113

Dekāna vietniece administratīvajā darbā
Dace Šneidere

Paula Valdena iela 1 – 303, Rīga

Viskaļu iela 36A–228,

+371 67089708 ;

Dekanāta mācību biroja vadītāja
Inese Roze

Paula Valdena iela 1 – 303, Rīga

+371 67089369  

Dekanāta mācību biroja vadītāja
Agnese Špīlberga

Paula Valdena iela 1 – 303, Rīga +371 67089050

Dekanāta mācību biroja vadītāja
Larisa Parkova

Lauvas iela 8-310, Rīga +371 67089960
Mehānikas un mašīnbūves institūta direktors p.i.
Profesors Dr. sc. ing. Andrejs Krasņikovs
Viskaļu iela 36A–317, Rīga +371 67089473
Mašīnbūvniecības un industriālā dizaina katedras vadītāja
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Anita Geriņa-Ancāne
Viskaļu iela 36A–230, Rīga +371 67089715
Siltumenerģētikas sistēmu katedras vadītājs
Asoc. profesors Dr. sc. ing. Sigurds Jaundālders
Viskaļu iela 36A–208, Rīga +371 67089745

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta direktors
Akadēmiķis Dr. habil. phys. Jurijs Dehtjars
http://bini.rtu.lv/

Paula Valdena iela 7–317, Rīga +371 67089383

Aeronautikas institūta direktors
Profesors Dr. habil. sc. ing. Aleksandrs Urbahs

Lomonosova iela 1A, k 1, Rīga +371 67089970 (direktors)
+371 67089990 (administrācija)
,
Aeronautikas institūta direktora vietnieks mācību darbā
Andris Rijkuris
Lomonosova iela 1A, k 1, Rīga +371 67089950 andris.rijkuris@rtu.lv
Aeronautikas institūta Transporta sistēmu un loģistika katedras vadītāja
Asoc. profesore Dr. sc. ing. Margarita Urbaha
Lomonosova iela 1A, k 1, 202-1, Rīga +371 67089955

Transporta institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Mareks Mezītis

Āzenes iela 12–315, Rīga +371 67089666

Transporta institūta Automobiļu katedras vadītāja p. i.
Docents M. sc. ing. Juris Kreicbergs
http://auto.rtu.lv/lv

Viskaļu iela 36A–216, Rīga +371 67089741
Dzelzceļa transporta katedras vadītājs
Docents Dr. sc. ing. Jānis Eiduks
Āzenes iela 12–315, Rīga +371 67089653

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Vadims Oļhovojs

Viskaļu iela 36, Rīga +371 29199956 m

Gribi uzzināt?