Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Zinātne

Zinātnisko pētījumu apjoma un finansējuma ziņā fakultāte ir līderis RTU. Studenti, kuru kopējais skaits fakultātē pārsniedz 500, aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā.

Konferences

Ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 58. Starptautiskā zinātniskā konference «Materiālzinātne un lietišķā ķīmija» notika 2017. gada 20. oktobrī.

Sasniegumi lietišķajā zinātnē

Latvijas Zinātņu akadēmijas pasniegti atzinības raksti

RTU zinātniskie raksti «Materiālzinātne un lietišķā ķīmija»

Kopš 2015. gada Rīgās Tehniskās universitātes zinātnisko rakstu krājums «Materials Science and Applied Chemistry» tiek publicēts sadarbībā ar izdevniecību De Gruyter Open.

Projekti