Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Uzņemšana

Uzņemšana


Uzņemšana MLĶF pamatstudiju programmās 2018./2019. studiju gadā.

Pilna informācija par uzņemšanas laikiem un kārtību atrodama rtu.lv/uznemsana.

Studiju programma  Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmisko studiju programma:
Ķīmija 15 1450 - -
Ķīmijas tehnoloģija 60 1300 - -
Materiālzinātnes 30 1300 - -
Bakalaura profesionālo studiju programmas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 40 1400 - -
Materiālu tehnoloģija un dizains (iestājpārbaudījums zīmēšanā) 65 1400 - -

 

Uzņemšanas noteikumi

Maģistra līmeņa studiju programmas un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas 2017./2018. studiju gadā

Doktora līmeņa studiju programmas