Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Uzņemšana

Uzņemšana


Uzņemšana MLĶF pamatstudiju programmās 2021/2022 studiju gadā.

Pilna informācija par uzņemšanas laikiem un kārtību atrodama rtu.lv/uznemsana.

Studiju programma Budžeta vietas 2021./2022. studiju gadā pilna laika studijās* Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Materiālu inženierija  *** 25 € 1 300 - -
Ķīmija un Ķīmijas tehnoloģija***  80 € 1 300 - -
Bakalaura profesionālās studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 28 € 1 400 - -
Materiālu tehnoloģija un dizains 56 € 1 400 - -
Maģistra akadēmiskās studijas:
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas 10 € 2 150 - -
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija 25 € 2325 - -
Maģistra profesionālās studijas:
Dizaina inženierija 32 € 2 225 - -
         

Uzņemšanas noteikumi

*** - Bakalauru programma ir licencēšanas stadijā. Paredzams, ka licence būs saņemta 2021.gada jūnija beigās