Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Uzņemšana

Uzņemšana


Uzņemšana MLĶF pamatstudiju programmās 2019/2020 studiju gadā.

Pilna informācija par uzņemšanas laikiem un kārtību atrodama rtu.lv/uznemsana.

Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās* Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura akadēmiskās studijas:
Materiālzinātnes 30 € 1 300 - -
Ķīmija 15 € 1 450 - -
Ķīmijas tehnoloģija 60 € 1 300 - -
Bakalaura profesionālās studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 40 € 1 400 - -
Materiālu tehnoloģija un dizains 65 € 1 400 - -
Maģistra akadēmiskās studijas:
Lietišķā ķīmija 5 € 2 150 - -
Materiālu nanotehnoloģijas 5 € 1 925 - -
Materiālzinātnes 10 € 1 925 - -
Ķīmijas tehnoloģija 20 € 1 925 - -
Maģistra profesionālās studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 14 € 2 050 - -
Materiālu dizains un tehnoloģija 24 € 2 050 - -

Uzņemšanas noteikumi

 

 

 

_