Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Sagatavošanās kursi vidusskolēniem - Eksāmens

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā vidusskolēniem. Nodarbību mērķis ir atkārtot skolas materiālu un sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU.

Paredzētas piecpadsmit nodarbības katra divu stundu garumā, kurās apskatīs kursa Ķīmija II tēmas.

Nodarbībās tiks iztirzāti tipiskie piemēri no iepriekšējo gadu centralizētiem eksāmeniem ķīmijā, kā arī temati, kuri nākuši klāt jaunajos CE indikatoros, salīdzinājumā ar iepriekšējiem. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi.

Kursi notiks trešdienās attālināti Zoom platformā  - no 11.01.2023. līdz 10.05.2023. no plkst.18.00 līdz plkst. 20.00.

Kursu dalības maksa 70 EUR.

Dalības maksa ir jāveic pēc pieteikuma iesniegšanas un tikai pēc apstiprināšanas saņemšanas Jums tiks nosūtīti maksājuma rekvizīti.

Papildu informācija:
RTU MLĶ fakultātes dekāna vietniece studiju darbā
Dr. chem. Ieva Jaunzeme
Paula Valdena iela 3–267, Rīga, LV-1048
+371 29779293