Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Materiālu tehnoloģija un dizains

Profesionālā bakalaura studiju programma

Programmā piedāvātas 4 gadu pilna laika studijas

Iespējams izvēlēties vienu no specializācijām:

 • apģērbu dizains un tehnoloģija;
 • koka dizains un tehnoloģija (interjers);
 • ādlietu dizains un tehnoloģija.
 • tekstiliju dizains un tehnoloģija;

Studijas sekmīgi beidzot iegūst

 • 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību ar kvalifikāciju produkta dizainers
 • profesionālā bakalaura grādu materiālu tehnoloģijā un dizainā.

Līdztekus iespējams:

 • padziļināt profesionālās prasmes;
 • padziļināt uzņēmējdarbības studijas;
 • papildināt zināšanas pedagoģijā (ar sertifikātu).

Bakalauru studiju programmas apraksts

Profesionālā maģistru studiju programma

Pēc četriem gadiem studijas iespējams turpināt divgadīgā maģistra studiju programmā “Materiālu dizains un tehnoloģija”, iegūstot profesionālā maģistra grādu materiālu dizainā un tehnoloģijā.

Četros studiju gados apgūstamas zināšanas un prasmes:

 • formu, krāsu, tekstūru un faktūru, konstrukciju uztverē, attēlošanā un veidošanā gan ar tradicionālās mākslas, gan modernām metodēm;
 • materiālu fizisko, ķīmisko un tehnoloģisko īpašību pētīšanā;
 • produktu un pakalpojumu modelēšanā, projektēšanā un izgatavošanā gan ar amatnieciskām, gan rūpnieciskām tehnoloģijām;
 • produkta kvalitātes nodrošināšanā un tā piedāvājuma veidošanā lietotājiem un pircējiem;
 • produktu un pakalpojumu cenošanā;
 • uzņēmējdarbības lēmumu modelēšanā;
 • jaunu uzņēmumu veidošanā;
 • telpas un interjera dizaina projektēšanā;
 • ideju,projektu un, produktu parādīšanā dažādās vidēs.

Studiju procesā tiek apgūtas un intensīvi lietotas datorprogrammas

 • tekstu, attēlu un citu informācijas veidu apstrādei,automatizētās projektēšanas sistēmas produktu projektēšanai, tehnoloģisko iekārtu un procesu vadīšanai.

Maģistra studiju programmas apraksts