Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Ķīmijas tehnoloģija

Ķīmijas tehnoloģija

Studiju programma sagatavo speciālistus ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu un citiem ražošanas uzņēmumiem, kvalitātes kontroles un
pētniecības laboratorijām, zinātniskajām iestādēm un tirdzniecības uzņēmumiem. Studenti apgūst ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas teorētiskos pamatus un praktiskās iemaņas.

Programma akreditēta līdz 2019. gada 28. maijam: studiju virziena «Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija» akreditācijas lapa Nr. 52 (Studiju akreditācijas komisijas 2013. gada 29. maija sēdes lēmums).

Bioloģiski aktīvās vielas un to zāļu formas

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmija un tehnoloģija, akcentējot medicīnas ķīmijas jautājumus. Jaunu ārstniecības vielu meklējumi ķīmiskās sintēzes ceļā, ārstniecības vielu substanču un to gatavo formu ražošana.

Biomateriālu ķīmija un tehnoloģija

Cilvēka audu uzbūves un biomateriālu struktūras pamati; biomateriālu iegūšanas tehnoloģijas; biomateriālu sastāva - struktūras un īpašību kopsakarības; biosaderības novērtēšanas metodes, izmantojot fizikāli ķīmiskās, biomehānikas, in vitro, in vivo metodes; implantu dizains atbilstoši funkcionālam pielietojumam.

Polimēru materiālu un kompozītu tehnoloģija

Polimērkompozīti, sintētiskie polimēri kā saistvielas, stiegrojums un adhezīvi. Polimērmateriālu reciklēšana.

Silikātu un augsttemperatūras materiālu ķīmija un tehnoloģija

Būvkeramika, keramiskie apdares materiāli, smalkkeramika, keramiskie sorbenti, glazūras, stikls, stikla šķiedra, cements, ģipsis un ģipša izstrādājumi, šo materiālu tradicionālās un jaunās tehnoloģijas.

Vides inženierzinības

Inovatīvu, videi draudzīgu ķīmijas tehnoloģijas procesu izstrāde un realizācija, ievērojot zaļās ķīmijas pamatprocesu pielietošanu ražošanā; ūdens racionāla izmantošana ražošanas tehnoloģiskos procesos; grunts un gruntsūdeņu kvalitāte un attīrīšana.

Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija

Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti, vispārīgās kopsakarības dažādu nozaru ražošanas uzņēmumos; ķīmisko procesu inženierija, modelēšana, automatizācija un vadība; ražošanas tehnoloģisko procesu projektēšana; rūpniecisko biotehnoloģisko procesu inženierija.

Bakalaura studiju programmas apraksts

Maģistra studiju programmas apraksts

Doktora studiju programmas apraksts