Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Ķīmija

Ķīmija

Studējot šajā programmā, Tu iegūsi zināšanas neorganiskās, analītiskās, fizikālās, organiskās un citās ķīmijas apakšnozarēs un apgūsi nepieciešamās prasmes, kas ļaus veidot karjeru ķīmiķa profesijā vai turpināt studijas maģistrantūrā. Programma no citām atšķiras ar uzsvaru uz ķīmijas izmantošanu un iekļauj zināšanas par materiālu uzbūvi, restaurāciju, ķīmijas tehnoloģiju un vidi.

Programma akreditēta līdz 2019. gada 28. maijam: studiju virziena «Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija» akreditācijas lapa Nr. 52 (Studiju akreditācijas komisijas 2013. gada 29. maija sēdes lēmums).

Vielu uzbūves, ķīmiskās sintēzes un analīzes teorētisko pamatu apguve, praktiskas iemaņas laboratoriju aparatūras un zinātniskas pieejas izmantošanā dažādu lietišķās ķīmijas jautājumu risināšanā. Galvenie studiju priekšmetu bloki ir organiskā ķīmija un ķīmiskā analīze. Studiju programmā iekļauti arī koksnes ķīmijas, pārtikas ķīmijas, degvielu ķīmijas, vides ķīmijas, kvalitātes vadības un citi studiju priekšmeti.

Konservācija un restaurācija:

Koka, papīra, ādas, tekstīliju, metāla, akmensmateriālu, stikla, keramikas un porcelāna izstrādājumu un mākslas priekšmetu konservācija un restaurācija (K/R).

Organiskā ķīmija:

Modernās organiskās ķīmijas teorētiskie pamati un organiskā sintē­ze. Organiskās vielas elektronikai, optikai un nanotehnoloģijai.

Ķīmiskā analīze:

Galvenās ķīmiskās analīzes me­to­des. Testēšana, tās tehniskais nodrošinājums un īpat­nības pārtikas produktu, parfimērijas, ārstnie­cisko līdzekļu, degvielu, iepakojuma, būvmateriālu u. c. kontrolē; produktu, procesu un kvalitātes sistēmu sertifikācija.

Bakalaura studiju programmas apraksts

Doktora studiju programmas apraksts