Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi
Uzņemšana pilna un nepilna laika pamatstudiju programmās notiek pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā, gada atzīmēm atsevišķos priekšmetos vidējās izglītības dokumentā un pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem (ja tādi paredzēti).

Ja papildus minētiem CE ir nokārtoti CE fizikā un/vai ķīmijā, tad CE fizikā un/vai ķīmijā, tiek ņemts vērā ranga aprēķinā. Ranga aprēķina piemērus skatīt šeit.

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2009. gadam (ieskaitot), kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm, kuras ir sekmīgas (ne zemākas par 4 ballēm).

Lai piedalītos konkursā studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains», jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā.

RTU piedāvā sagatavošanas kursus zīmēšanā studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains».

Programmā «Arhitektūra» atzīmei jābūt ne zemākai par 6 (gandrīz labi), programmās «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains» ne zemākai par 4 (gandrīz viduvēji).

Iestājpārbaudījuma zīmēšanā nolikums

Ņemot vērā valstī noteiktos drošības pasākumus, kas jāievēro sakarā ar Covid-19 izplatību, ir noteikta kārtība, kādā reflektanti var apmeklēt konsultācijas pirms iestājpārbaudījuma zīmēšanā.

Reflektanti, kuri pieteikumā nebūs norādījuši studiju programmas «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» vai «Industriālais dizains», konsultācijas zīmēšanā apmeklēt nevarēs!

Konsultāciju laiki ir pieskaņoti datumiem, kad plānots iestājpārbaudījums zīmēšanā.

  • Arhitektūras studiju programmas reflektantiem, kuriem iestājpārbaudījums zīmēšanā notiks 04.08.2020. plkst. 10.00, konsultācija būs 29.07.2020. un 30.07.2020. no  plkst. 11.00 līdz 13.00.
     
  • Arhitektūras studiju programmas reflektantiem, kuriem iestājpārbaudījums zīmēšanā notiks 05.08.2020. plkst. 10.00, konsultācija būs 29.07.2020. un 30.07.2020. no plkst. 14.00 līdz 16.00.
     
  • Materiālu tehnoloģija un dizains vai Industriālais dizains programmas reflektantiem, kuriem iestājpārbaudījums zīmēšanā notiks 06.08.2020. plkst. 10.00, konsultācija būs 31.07. 2020. no plkst. 11.00 līdz 13.00.
     
  • Materiālu tehnoloģija un dizains vai Industriālais dizains programmas reflektantiem, kuriem iestājpārbaudījums zīmēšanā notiks 07.08.2020. plkst. 10.00, konsultācija būs 31.07.2020. no plkst. 14.00 līdz 16.00.

Reflektantiem jāierodas uz iestājpārbaudījuma sākumu. Nokavējušies reflektanti pārbaudījuma kārtošanai var netikt pielaisti.