Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Lekciju saraksts

Par maģistru izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.

Neskaidrību gadījumā rakstiet vai griezties dekanātā.

RKMT0 1. kursam un RKML0 2. kursam izmaiņas sarakstā 16.01.2018.

1. kurss
2. kurss

Tehnologu dalījumu grupās skatīt šeit

3. kurss

 
4. kurss

Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.  

Maģistri
Maģistri tehnologi

Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.
1. kursa tehnologiem izmaiņas 16.01.2018.  

Maģistri ķīmiķi

 Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.

Maģistri materiālzinātne
Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.
Maģistri nanomateriāli
Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.