Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Lekciju saraksts

Pieejams 2. kursa dalījums grupās.

Neskaidrību gadījumā rakstiet

1. kurss
 
 
2. kurss
3. kurss
 

 

 
4. kurss

 

 
Maģistri
Maģistri tehnologi

Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.
 

 
Maģistri ķīmiķi

 Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.

 
Maģistri materiālzinātne
Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.
 
Maģistri nanomateriāli

  Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.

 

 

Dizaina tehnoloģiju institūta programmu lekciju sarakstus meklēt nodarbibas.rtu.lv.