Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Informācija 1. kursa studentiem

Informācija 1. kursa studentiem

Ievadnodarbība 1. kursa studentiem

Pamācība ORTUS lietošanā

Akadēmiskā gada ievadpasākums jaunuzņemtajiem 1. kursa studentiem – RTU Iezvanīšanās svētki – tradicionāli notiek Ķīpsalas kolonādē.

Pēc Iezvanīšanās svētkiem fakultātē 101. auditorijā plkst. 13.00 notiek ievadlekcija. Ievadlekcijas laikā tiek sniegta visa studijām un studenta sadzīvei nepieciešamā informācija, izsniegtas studenta apliecības un studiju līgumi, paskaidrots studentu dalījums grupās un nodarbību grafiks, tiks sniegta informācija par sporta nodarbībām, grāmatu saņemšanu un bibliotēkas lietošanu, ORTUS izmantošanu, studiju līgumiem, izziņu saņemšanas iespējām utml.

Studentiem, kuri nav laicīgi nofotografējušies, ir jāierodas izgatavot studentu identifikācijas karti Studentu servisa centrā, Āzenes ielā 6 (1. stāvā). Informācija par darba laiku un kontaktinformācija.

 

Pieteikšanās sporta nodarbībām

RTU studenti sporta nodarbībām var pieteikties tikai elektroniski un sportot pēc elastīga grafika, ļaujot studentiem apmeklēt sporta nodarbības interesējošajā sporta veidā un sev ērtā laikā pirms vai pēc lekcijām. Nodarbību apmeklējumi neuzliks studentam ilgtermiņa saistības nodarboties ar konkrēto sporta veidu vai sadarboties ar konkrēto treneri. Katrs students varēs piekļūt savam profilam Sporta centra mājaslapā ar saviem RTU iekšējās saziņas tīkla ORTUS lietotāja datiem. Par rezervētajām sporta nodarbībām varēs norēķināties ar virtuālo naudu (vEUR). Virtuālo naudu var iegūt sekojoši:

  1. Pamatstudiju pirmā kursa pilna laika klātienes studējošo virtuālajos kontos līdz katra semestra sākumam automātiski tiek ieskaitīti naudas līdzekļi apjomā, kuru apstiprina RTU finanšu prorektors (rudens semestrī katram pirmkursniekam ir ieskaitīti 90 vEUR).
  2. Ikviens RTU studējošais var veikt naudas iemaksu savā virtuālajā kontā. Minimālā iemaksas summa – 15 EUR. Studējošais, kurš iemaksājis savus līdzekļus virtuālajā kontā, no RTU vēl klāt iemaksātajam automātiski saņem 50 % no katras veiktās iemaksas summas. «SEB», «Citadeles», «Nordea» un «DNB» banku klienti var izmantot reģistrācijas sistēmā iebūvēto piekļuvi internetbankai. Šajā gadījumā naudu virtuālajā kontā ieskaita uzreiz. Citu banku klientiem ir iespēja reģistrācijas sistēmā sagatavot elektronisku avansa rēķinu un to apmaksāt. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda saņemtā avansa rēķina numurs, savs vārds, uzvārds un personas kods. Šāda maksājuma apstrādes process var aizņemt divas darba diena

Rezervēt vēlamās sporta nodarbības var RTU Sporta centra mājaslapas sadaļā Pieteikties nodarbībām. Ar lietošanas noteikumiem un instrukciju var iepazīties RTU Sporta centra sadaļā Svarīga informācija.

Studenti ar iepriekšēju sagatavotību tiek aicināti pieteikties RTU sporta komandu atlases treniņiem, ko katru gadu organizē pirms sezonas sākuma. Lai spēlētu RTU studentu izlasēs, jāaizpilda pieteikuma anketa.

Grāmatu saraksts

Sarakstam ir informatīvs raksturs.  Konkrētu informāciju sniegs priekšmetu pasniedzēji.

I semestris:

Matemātika

  • E. Kronbergs, Bože, Rivža «Augstākā matemātika» (I;II daļa)
  • Šteinerts «Augstākā matemātika» (vairākas daļas)
  • Uzdevumu Krājums Augstākajā Matemātikā
  • Nelielas brošūras kā palīgmateriāli par konkrētu tēmu, ziņo pasniedzēja nodarbībās

Ķīmija

  • V. Kokars «Vispārīgā ķīmija 1. daļa»
_