Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Ziņas

Kipras studenti izzina studiju, pētniecības un inovāciju iespējas RTU

Iepazīstot studiju, pētniecības un inovāciju atbalsta vidi, tiekoties ar zinātniekiem, piedaloties laboratorijas darbos un prototipēšanas meistarklasē, Rīgas Tehniskās universitātē (RTU) viesojas Kipras Tehnoloģiju universitātes studenti.

2. decembris

Sākas pieteikšanās jaunam mobilitātes un ūdens inovāciju akceleratoram «City to Sea»

Līdz 13. janvārim izsludināta dalībnieku uzņemšana akcelerācijas programmā «City to Sea», ko īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centru un atvērto inovāciju kustību «VEFRESH». Akcelerācijas programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un inovatīvu risinājumu attīstību mobilitātes un ūdens jomā, nodrošinot iespēju testēt izstrādāto ideju dzīvotspēju reālos apstākļos. 

1. decembris

RTU aicina vidusskolas sadarboties padziļināto kursu «Fizika II» un «Ķīmija II» apguvē

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina skolas un pašvaldības pieteikties, lai nākamajā mācību gadā skolu divpadsmitās klases skolēni varētu RTU padziļināti apgūt eksaktos kursus «Fizika II», «Ķīmija II» un «Projekta darbs», ja skolām nav resursu, lai nodrošinātu šo kursu mācīšanu. Jau šogad RTU mācās nepilns 100 divpadsmitklasnieku, kuri piedalās gan teorētiskajās nodarbībās, gan pilda laboratorijas darbus, gan RTU zinātnieku vadībā izstrādā projekta darbus. 

30. novembris