Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

RTU un Ekonomikas ministrija vienojas par inovāciju ekosistēmas izveidi Latvijā

28. jūlijs, 2022
.
.
.
RTU kopā ar Ekonomikas ministriju izstrādās priekšlikumus inovāciju vides attīstībai Latvijā. Par to tiekoties vienojās (no kreisās) RTU Zinātnes un inovāciju centra direktore Liene Briede, RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna, ekonomikas ministre Ilze Indriksone un ekonomikas ministres padomniece inovāciju un digitalizācijas jautājumos Ieva Siliņa. Foto: EM

Latvijā ir nepieciešams veidot inovāciju ekosistēmu, kurā iesaistās universitātes, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, kā arī privātais sektors, tāpēc Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopā ar Ekonomikas ministriju (EM) uzsāks veidot Reģionālo inovāciju partnerību, izstrādājot priekšlikumus, kā Latvijā attīstīt inovācijas, īpaši – zaļajās tehnoloģijās un digitālajā pārvaldībā. Šāda vienošanās panākta, 27. jūlijā tiekoties EM un RTU vadībai. 

Eiropas Komisija (EK) konkursā ir izvēlējusies RTU kā vienu no dalībniekiem, kuri piedalīsies Reģionālajā inovāciju partnerībā un izstrādās priekšlikumus, kā Eiropas Savienībā (ES) veidot inovāciju ekosistēmu, iesaistot plašu sadarbības partneru loku. Kopumā šajā EK iniciatīvā piedalās 63 reģioni, septiņas pilsētas un četras ES dalībvalstis. Iniciatīvas dalībniekiem būs jāizstrādā atbalsta mehānismi un programmas, lai ES veicinātu inovāciju vidi, īpašu akcentu liekot uz digitālajām un zaļajām tehnoloģijām, jo inovācijas zaļajā ekonomikā un digitalizācijā ir viens no ES ekonomikas attīstības stūrakmeņiem.  

«Ir nepieciešama aktīvāka Latvijas iesaiste Eiropas inovāciju ekosistēmā. Tā kā uzņēmējdarbības nākotne ir dziļās tehnoloģijas (deep tech), kas nav iespējamas bez zinātņu universitāšu un institūtu klātbūtnes, esam vienojušies ar RTU par ciešāku sadarbību. Darbosimies kopā Reģionālo inovāciju partnerību iniciatīvā, lai ar Latvijas gudrāko zinātnieku palīdzību radītu rīkus efektīvai, ilgtspējīgai un uz attīstību vērstai inovāciju politikai,» saka ekonomikas ministre Ilze Indriksone. 

Tikšanās laikā I. Indriksone un RTU zinātņu prorektors akadēmiķis Tālis Juhna vienojās, ka ir jāatrod efektīvāki veidi, kā nacionālajā līmenī vairāk izmantot Eiropas piedāvātas inovāciju attīstības programas, īpaši tās, kas vērstas uz konkurētspējas paaugstināšanu, pilnveidojot iedzīvotāju prasmes un kompetences tehnoloģiju radīšanā, spējas risināt sarežģītus jautājumus, dibināt uzņēmumus un strādāt komandā, jo tās ir izšķirošas, lai veidotu ilgtspējīgu un inovatīvu uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

RTU ir gandarīta par EM aktīvo iesaisti inovāciju ekosistēmas veidošanā un cer šai iniciatīvai pievērst arī citus partnerus. «Mums ir prieks par izpratni, ka zinātnes universitātes spēlē būtisku lomu Latvijas ekonomikas izaugsmē. RTU šajā procesā var sniegt zināšanas, lai radītu inovatīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību un veicinātu uzņēmējdarbību šādu produktu ražošanai. Ilgtermiņā tas paaugstinās mūsu visu labklājību,» saka T. Juhna. 

RTU jau vairāk nekā desmit gadus aktīvi strādā, lai atbalstītu studentus un zinātniekus inovāciju un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanā. RTU uz prototipēšanas centra – Dizaina fabrikas – bāzes ir izveidojusi Zinātnes un inovāciju centru, kurā piedāvā plašu inovāciju atbalstu studentiem, zinātniekiem un uzņēmējiem. RTU ieguldījums, attīstot studentu uzņēmējdarbības spējas, lai viņi ne tikai iegūtu inženierzinātņu grādu, bet būtu spējīgi arī radīt inovatīvas tehnoloģijas un izvērst savu uzņēmējdarbību, ir novērtēts nesen publiskotajā starptautiskajā reitingā «World’s Universities with Real Impact» (WURI), kur kategorijā «Uzņēmējdarbības gars» RTU ierindojas 36. vietā pasaulē.

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

28. jūlijs, 2022 plkst. 10:36

Līdzīgi raksti

Jaunumi