Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

RTU MLĶF Dekāna vēlēšanas

19. marts
.
.

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE izsludina konkursu:
reģ.Nr. 90000068977


MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE
DEKĀNS

Prasības pretendentiem:
- No šī konkursa pieteikuma atsevišķi: dekāna vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam līdz 18.04.2018. iesniegt MLĶF dekāna amata kandidāta ieteikumu vēlēšanām saskaņā ar RTU MLĶF dekāna vēlēšanu reglamentu;
- Vismaz 5 gadu nepārtraukts darba stāžs RTU;
- Uz pieteikuma iesniegšanas laiku, kandidāts strādā MLĶF profesora vai asociētā profesora amatā.
Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai (Rīga, Kaļķu iela 1, 213.kabinets, e-pasts: ) ir jāiesūta elektroniski (ar ieskanētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai personīgi jāiesniedz dokumentus:
- rektoram adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā:
 parakstītu*;
 iesniegumā obligāti nepieciešamas norādīt zinātnisko grādu, ieņemamo amatu, darba stāžu profesora vai asociētā profesora amatā;
 norādot kandidāta izvirzītāju;
- īsu dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze pēdējo 6 (sešu) gadu laikā, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju (kā piemēram – publicēto darbu saraksts vai tml.);
- fakultātes attīstības koncepciju.
*Kandidāta paraksts uz iesnieguma apliecina viņa piekrišanu balotēties.
Konkursa termiņš - līdz 18.04.2018. Papildu informācija fakultātē (prof. Jurijs Ozoliņš, tel. 29241368, e-pasts: ).

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāna vēlēšanu reglaments

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

19. marts plkst. 22:44

Līdzīgi raksti

Ziņas