Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

MLĶF būtiskākais notikums – Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas pievienošana

27. septembris, 2018
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) 2018./19. akadēmiskā studiju gada būtiskākais notikums būs Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas iekļaušana tās sastāvā. Šajā studiju gadā fakultāte apņēmusies samazināt atskaitīto studentu skaitu, kā arī palielināt ārzemju studentu un vieslektoru skaitu.

2018. gada 13. septembrī RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un MLĶF dekāns akadēmiķis Māris Turks parakstīja vienošanos par fakultātes uzdevumu plānošanu un izpildi saistībā ar studiju procesa rādītājiem. Lai sasniegtu RTU stratēģijā nospraustos mērķus, ar šādu vienošanos katra RTU fakultāte un RTU Rīgas Biznesa skola akadēmiskā gada sākumā apņemas sasniegt konkrētus rezultātus vairākos ar studiju procesu saistītos rādītajos, piemēram, uzņemto studentu, absolventu, atskaitīto studentu skaita, ārzemju studentu, ārvalstu vieslektoru, akadēmiskā personāla ar zinātnisko grādu īpatsvara, kā arī citos rādītājos.

Kalendārā gada sākumā RTU fakultātes un RTU Rīgas Biznesa skola paraksta līdzīgu vienošanos par zinātniskā procesa un valorizācijas plāniem.

Kopīgot rakstu

Jaunumi