Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

LZA rudens pilnsapulce

26. novembris, 2019
.
.

Ceturtdien, 21. novembrī, notika Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulce, kas ir LZA augstākais lēmējorgāns. Tās laikā, aizklāti balsojot, tika ievēlēti jaunie akadēmijas locekļi. Par diviem korespondētājlocekļiem ievēlēti Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētie profesori - Dagnija Loča un Andris Šutka.

Par korespondētājlocekļiem ievēlē Latvijā kādā zinātnes nozarē autoritāti ieguvušus zinātniekus, kuri spēj kvalificēti pārstāvēt attiecīgo zinātnes nozari, ekspertēt zinātniskos darbus un savai specializācijai atbilstošos zinātniskos virzienus.

Latvijas Zinātņu akadēmijas sastāvu veido īstenie locekļi (akadēmiķi), goda locekļi, korespondētājlocekļi un ārzemju locekļi. To skaitu, kandidātu izvirzīšanas un apspriešanas kārtību zinātniskā sabiedrībā, kā arī ievēlēšanas kārtību nosaka LZA statūti.

Kopīgot rakstu

Ziņas

_