Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Konkurss P. Valdena medaļas piešķiršanai

3. jūnijs
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte izsludina konkursu Paula Valdena piemiņas medaļas piešķiršanai.

Medaļas saņemšanai var izvirzīt starptautiski atzītus ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, materiālzinātnes zinātniekus un šo jomu vēstures pētniekus, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijā minētajās jomās.

 

 

 

Medaļas pretendentiem jāpiesakās, iesniedzot savu Curriculum Vitae un pieteikumu ar pamatojumu, ko atbalstījis vismaz viens no:

  • zinātniskā un/vai izglītības institūcija;
  • valsts vai sabiedriskā organizācija;
  • vēlēts akadēmiskā personāla pārstāvis ar zinātņu doktora grādu;
  • LZA īstenais loceklis.

 

 

Konkursa pieteikumu iesniegšanas veidi, adresējot “Paula Valdena piemiņas medaļas pretendentu vērtēšanas komisijai”:

  • elektroniski, nosūtot to uz RTU MLĶF oficiālo e-pasta adresi , ja kandidāts ir parakstījies ar drošu elektronisko parakstu;
  • papīra formātā RTU MLĶF dekanātā Paula Valdena ielā 3 – 269. kab., Rīga, LV-1048.

Papildus informācija: 67089249, 29175634,

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15 darba dienas kopš sludinājuma publicēšanas.”

Kopīgot rakstu

Jaunumi