Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Izveido nebijušu informatīvo materiālu, kas palīdzēs RTU zinātniekiem komercializēt savus pētījumus

28. jūnijs
.
.
Foto: pixabay.com

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs izveido vadlīnijas zinātnisko institūciju piederošā intelektuālā īpašuma aizsardzībai, licencēšanai un pārdošanai. 

Vadlīnijas ir skaidrojošs un noderīgs materiāls jebkuram RTU zinātniekam vai darbiniekam, kura darbības rezultātā ir radīts intelektuālais īpašums. Soli pa solim tās izskaidro darbības, kas jāveic, lai komercializētu intelektuālo īpašumu. Lai materiāls būtu pārskatāmāks, tas sadalīts trīs lielos blokos, sniedzot izsmeļošu informāciju par intelektuālā īpašuma identifikāciju, intelektuālā īpašuma objektiem un to fiksāciju vai reģistrāciju un licencēšanu vai pārdošanu. 

Soļus paskaidro piemēri un detalizēta informācija par intelektuālā īpašuma politiku RTU. RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Laila Eliņa norāda: «RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs atbalsta RTU zinātnieku iesaisti valorizācijas aktivitātēs, nodrošina universitātes intelektuālā īpašuma pārraudzību un aizsardzību, veicina inovāciju un tehnoloģiju pārneses attīstību, nodrošinot zinātnisko pētījumu rezultātu īstenošanu komerciāli pielietojamā veidā. Vadlīnijas ir izstrādātas kā izglītojošs un atbalstošs materiāls tieši RTU zinātniekiem, tādēļ sniedz nevis vispārīgus datus, bet detalizētu informāciju par intelektuālā īpašuma komercializācijas procesa norisi RTU, lai katrs interesents varētu ērti radīt papildu pievienoto vērtību savam darbam un universitātei.» 

Ar vadlīnijām var iepazīties RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra mājaslapā. 

Vadlīnijas sniedz informāciju par intelektuālā īpašuma autorības un īpašumtiesību identifikāciju, tā noformēšanu komercializācijas mērķiem, konfidencialitātes ievērošanu, patentmeklējumiem, rīcības brīvības analīzi. Tiek apskatītas dažādas intelektuālā īpašuma objektu fiksācijas vai reģistrācijas formas: autortiesības, zinātība, patenti, dizainparaugi, preču zīmes. Tiek parādīti zinātības piemēri, izskaidrots, kādi izgudrojumi ir patentējami, bet kādi nepatentējami, izskaidrota patentu piešķiršanas kārtībā, kā arī patentu pieteikšanas process RTU. Vadlīnijas iekļauj arī noderīgu informāciju par intelektuālā īpašuma licencēšanu vai pārdošanu – tiek izskaidrota  licencēšanas un pārdošanas būtība, konfidencialitāte pārrunu procesā, licences veidi un galvenie licences līgumā iekļaujamie nosacījumi. 

Vadlīnijās tiek doti arī piemēri patentēta izgudrojuma un vairāku intelektuālā īpašuma objektu komercializācijai.

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centram ir liela pieredze intelektuālā īpašuma pārraudzībā un aizsardzībā, tehnoloģiju pārnesē un sadarbībā ar uzņēmumiem. Caur izstrādātajām vadlīnijām centra darbinieki nodod savas zināšanas un uzkrāto pieredzi visiem RTU zinātniekiem un darbiniekiem. Jāpiemin, ka līdzīgs materiāls, kas būs domāts īpaši studentiem, pašreiz tiek izstrādāts.

Izglītojošais materiāls tapis RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra sadarbībā ar patentpilnvarnieku Arti Kromani no SIA «Pētersona patents – AAA Law». Materiāla autori ir Artis Kromanis, Lita Lazdiņa, Laila Eliņa, Irīna Boiko, Linda Šufriča, Ineta Portnova.

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs saka paldies RTU Izdevniecībai par atbalstu vadlīniju izdošanā. 

Jaunumi