Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

RTU profesors A. Jirgensons saņem izcilā zinātnieka Paula Valdena medaļu

19. septembris, 2019
.
.
Foto: Elīna Karaseva, RTU

Izcilā ķīmiķa Paula Valdena piemiņas medaļa 19. septembrī, Paula Valdena 11. simpozija laikā, pasniegta akadēmiķim, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesoram, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vietniekam zinātniskajā darbā Aigaram Jirgensonam. Šo medaļu reizi divos gados par izciliem sasniegumiem ķīmijā piešķir RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF). 

A. Jirgensonam medaļa piešķirta par izciliem sasniegumiem organiskās ķīmijas metodoloģijas jomā: par jaunu sintēzes metožu izstrādi aminospirtu un aminoskābju iegūšanai, olefīnu aminometalēšanas un Luisa skābju katalizētu alilaizvietošanas reakcijas pētījumiem, kā arī par metožu izstrādi hidroksāmskābes funkcijas ievadīšanai molekulā. Profesors sekmīgi darbojas arī medicīnas ķīmijas jomā, veicot pētījumus par jauna tipa pretmalārijas un antibakteriālo zāļvielu izstrādi. 

P. Valdena piemiņas medaļa piešķirta arī Rostokas Universitātes Organiskās ķīmijas katedras zinātniskajai līdzstrādniecei un starptautiski pazīstamajai ķīmijas vēstures pētniecei Gizelai Bekai (Gisela Boeck). Viņas pētījumi ir saistīti ar ķīmijas vēsturi, 19. gadsimta ķīmijas popularizēšanu, periodiskās tabulas izveidi Vācijā, kvantu teorijas nozīmi ķīmijas apmācībā, ķīmijas didaktiku, sievietēm dabaszinātniecēm, saiknes meklējumiem starp tā laika Vācijas un Krievijas zinātniekiem. Daudzas G. Bekas publikācijas un uzstāšanās ir bijušas veltītas diviem slaveniem Rīgas ķīmiķiem – Vilhelmam Ostvaldam un P. Valdenam. 

Ķīmijas vēstures pētniece G. Beka tiks apbalvota RTU 60. starptautiskās zinātniskās konferences «Materiālzinātne un lietišķā ķīmija» laikā, kas notiks 2019. gada 24. oktobrī Rīgā, RTU MLĶF, Paula Valdena ielā 3. 

P. Valdena piemiņas medaļu RTU MLĶF pasniedz reizi divos gados ar mērķi godināt izcilākos Latvijā strādājošos, kā arī ar Latviju saistītos ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas un materiālzinātnes zinātniekus un šo jomu vēstures pētniekus. Medaļa nosaukta P. Valdena (1863-1957) vārdā, kurš ir ievērojams 19./20. gadsimtu mijas un 20. gs. pirmās puses Eiropas ķīmiķis. Pateicoties savai zinātniskajai aktivitātei un ilgstošajai ietekmei zinātnē, P. Valdens iemantojis pasaules mēroga atpazīstamību un joprojām ir viens no pasaulē vislabāk zināmajiem latviešu izcelsmes zinātniekiem. Galvenie P. Valdena zinātnes sasniegumi ir «Valdena apgriezenības» atklāšana, viņš ir arī dinamiskās stereoķīmijas un neūdens šķīdumu elektroķīmijas pamatlicējs. P.  Valdens bija Rīgas Politehniskā institūta (RPI - tagad RTU) absolvents, studējis un veicis zinātnisko darbu pie Vilhelma Ostvalda, kurš ir vienīgais ar Latvijas zinātni tieši saistītais Nobela prēmijas laureāts. Vēlāk P. Valdens kļuva par RPI rektoru un šajā amatā tika ievēlēts divas reizes. Kopumā aptuveni 30 gadus P. Valdens bija RPI mācībspēks, un viņa lielākie zinātniskie sasniegumi saistās tieši ar darbu RPI. 
 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

19. septembris, 2019 plkst. 14:42

Līdzīgi raksti

Ziņas

_